ВАЖНО!!! Считано от 24.03.2020 г., на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се спират изпълнителните производства по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тази връзка публичните продажби на имущество, включително на конфискувано и отнето в полза на държавата, насрочени за провеждане на или след 24 март 2020 г, се отлагат. Допълнително, след прекратяване на извънредното положение, ще бъдат обявени нови дати за провеждане на търговете.