Недвижим имот-производствена,складова сграда, гр. Велинград

Недвижим имот-производствена,складова сграда, гр. Велинград

Недвижими имоти

Недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 10450.502.964.7, брой етажи: 1, построена 1971 г., предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, площ 12 кв.м по скица, представляваща масивна стоманобетонова конструкция, стени тухлена зидария, варова мазилка, изграден водопровод и електроинсталация.

Недвижим имот - гараж, гр. Велинград

Недвижим имот - гараж, гр. Велинград

Недвижими имоти

Недвижим имот, представляващ гараж с идентификатор 10450.502.964.3, представляваща масивна стоманобетонова конструкция, стени тухлена зидария, варова мазилка, изграден водопровод и електроинсталация, брой етажи: 1, построен 1985 г., предназначение: Гараж, площ 207 кв.м по скица, а по акт за собственост 200 кв.м.

Недвижим имот-производствена,складова сграда, гр. Велинград

Недвижим имот-производствена,складова сграда, гр. Велинград

Недвижими имоти

Недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 10450.502.964.2, брой етажи: 1, построена 1971 г., предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, площ 93 кв.м по скица, по акт за собственост 110 кв.м, същата представлява масивна стоманобетонова конструкция, стени тухлена зидария, варова мазилка, изграден водопровод и електроинсталация.

Недвижим имот - сграда, гр. Велинград

Недвижим имот - сграда, гр. Велинград

Недвижими имоти

Недвижим имот, представляващ сграда с идентификатор 10450.502.964.1, брой етажи: 2, построена 1971 г., основното предназначение на сградата по скица: сграда за водоснабдяване и/или канализация, площ 277 кв.м по скица и 300 кв.м по акт за собственост, представляваща масивна стоманобетонова конструкция, стени тухлена зидария, мазилка, изграден водопровод и електроинсталация.