ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Апартамент

Недвижими имоти

Апартамент кадастрален номер 51500.507.628.1.223, площта на апартамента включва 39,70 кв.м. жилищна площ, ведно с 9,34 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.

publication

Апартамент

Недвижими имоти

Апартамент кадастрален номер 51500.507.74.1.25,с площ от 31.35кв.м, ведно със от 7,65 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж. Сградата е без Акт 16.

publication

Апартамент

Недвижими имоти

Апартамент кадастрален номер 51500.507.628.1.37, площта на апартамента включва 47,87 кв.м. жилищна площ, ведно с 13,42 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.

publication

Апартамент

Недвижими имоти

Апартамент кадастрален номер 51500.507.628.1.218, площта на апартамента включва 59,76 кв.м. жилищна площ, ведно с 14.05 кв.м.ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж.