ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Земеделска земя, с площ 9169 кв.м., с.Целина, обл. Ст.Загора

Недвижими имоти

Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 4, площ 9169 кв.м. Земята е обработваема, без трайни насаждения. Отстояние от границите на урбанизирана територия до 3 км., отстояние от път с трайна настилка над 1 км. Наличие на тежести върху имота: вписан д-р за аренда до 30.09.2022 г. Забележка: Местоположението посочено на картата е ориентировъчно!

publication

Товарен автомобил марка SCANIA, модел R 420

Превозни средства

Товарен автомобил марка SCANIA, модел R 420, рег.№ OB8810BH, рама № XLER4X20005121371, двигател № 6250981, гориво дизел, мощност 309 kw, година на производство 2005 г.

publication

Земеделска земя, с площ 6288 кв.м., с.Целина, обл. Ст.Загора

Недвижими имоти

Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 3, площ 6288 кв.м, Земята е обработваема, без трайни насаждения. Отстояние от границите на урбанизирана територия до 1 км., отстояние от път с трайна настилка над 1 км. Наличие на тежести върху имота: вписан д-р за аренда до 30.09.2022 г. Забележка: Местоположението посочено на картата е ориентировъчно!

publication

Полуремарке марка SCHWARZMULLER, модел SPA 3 E

Превозни средства

Полуремарке марка SCHWARZMULLER, модел SPA 3 E, рег.№ OB5232EA, рама № VAVSAP335YH150870, цвят сив, година на производство 2000 г., максимално допустима маса – 33000 кг.