НАП въведе по-леки мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 в офисите си в страната. При посещаване на административна сграда на ТД или офис на НАП във връзка с участие в процедура по публична продажба, клиентите следва да продължават да спазват дистанция. При желание могат да ползват дезинфектанти, а носенето на предпазна маска за лице е препоръчително.

Лек автомобил марка PEUGEOT, модел ПАРТНЕР

Лек автомобил марка PEUGEOT, модел ПАРТНЕР

Превозни средства

Лек автомобил марка PEUGEOT, модел ПАРТНЕР, рег.№ BT 1126 KB, рама № VF3GJ9HWC8N034041, двигател № 10JBAW3027046, цвят БЯЛ, година на производство 2008г., мощност 2 kw. Автомобилът не е в добро външно състояние, има корозия по купето, не е в движение, не се използва по предназначение, намира се на открито, не е обслужен технически.

Поземлен имот ведно с построени сгради

Поземлен имот ведно с построени сгради

Недвижими имоти

Група 1. 8200/8314 ид.части от Поземлен имот, КИД 27382.501.259, Парцел идентичен с бивш УПИ VIII-2030.Начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, площ 8314кв.м, находящ се в гр.Елхово, ведно с построените в него сгради, а именно: • самостоятелен обект в сграда, КИД 27382.501.259.1.1, Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда със специално предназначение на 2 /две/ нива: НИВО 1 /първо/ с площ от 416,64кв.м. и НИВО 2 /второ/ с площ 152кв.м. • Сграда, КИД 27382.501.259.3, Брой етажи:1, предназначение :друг вид производствена, складово, инфраструктурна сграда, площ: 42кв.м. • Сграда, КИД 27382.501.259.6, Брой етажи:1, предназначение :друг вид производствена, складово, инфраструктурна сграда, площ: 380кв.м. • Производствена /промишлена/ сграда, КИД 27382.501.259.8, Друг вид производствена складова, инфраструктурна сграда на 1 /един/ етаж /по документи за собственост- сграда пречиствателна станция с площ 265,36кв.м, площ 262кв.м.

Лек автомобил марка RENAULT, модел КАНГО

Лек автомобил марка RENAULT, модел КАНГО

Превозни средства

Лек автомобил марка RENAULT, модел КАНГО, рег.№ BT 2451 KB, рама № VF1KCTECF37450520, двигател № K9KV714D165078, цвят БЯЛ, година на производство 2007г., мощност 50 kw. Автомобилът не е в добро външно състояние, има корозия по купето, не е в движение, не се използва по предназначение, намира се на открито, не е обслужен технически.

Лек автомобил марка RENAULT, модел КАНГО

Лек автомобил марка RENAULT, модел КАНГО

Превозни средства

Лек автомобил марка RENAULT, модел КАНГО, рег.№ BT 1124 KB, рама № VF1KCTECF37450509, двигател № K9KV714D164649, цвят БЯЛ, година на производство 2007г., мощност 50 kw. Автомобилът не е в добро външно състояние, има корозии по купето, не е в движение, не се използва по предназначение, намира се на открито, не е обслужен технически.