ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в страната до 14 юни 2020 г., при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Товарен автомобил марка CITROEN, модел БЕРЛИНГО

Превозни средства

Товарен автомобил марка CITROEN, модел БЕРЛИНГО, рег.№ B3984HK, рама № VF7MCWJZF65459879, година на производство 2000г., мощност 51kw.

publication

Товарно ремарке и полуремарке марка CAMRO, модел ЦД 18 ВК

Превозни средства

Товарно ремарке и полуремарке марка CAMRO, модел ЦД 18 ВК, рег.№B0802EH, рама № VK1CD18WKPE300007, година на производство 2003г. Забележка: Местоположението, посочено на картата е ориентировъчно! За по-голяма точност, моля да се възползвате от възможността за оглед на място.

publication

Товарен автомобил марка "Renault", модел "Master"

Превозни средства

Товарен автомобил марка "Renault", модел "Master"

publication

Урегулиран поземлен имот

Недвижими имоти

Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6869 кв.м. ,територията е урбанизирана с начин на трайно ползване за комплексно застрояване и достъпност от ул. Покровнишко шосе по черен път.