ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Специализирана машина марка IVECO, модел 79.14

Превозни средства

Специализирана машина марка IVECO, модел 79.14, рег.№ C6633HX, рама №ZCFA79A0002928671, двигател № 451317, година на производство 1990г., мощност 101kw, в добро външно състояние и в движение.

publication

Урегулиран поземлен имот ведно със сгради

Недвижими имоти

Урегулиран поземлен имот с площ 600кв.м., ведно с паянтови сгради - жилищна с площ от 45 кв. м., две селскостопански построики със застроена площ както следва 55 кв.м., и 25 кв.м.,и навес с площ от 30 кв.м. Имота се намира до главен път и е захранен с ток и водоснабдяване. Попада в микрорайон, в който няма трайни източници на вредни емисии във въздуха, водата и почвата.

publication

Настолна зеленчукорезачна машина марка FIMAR, модел TV 3000NK235M

Машини и съоръжения

Настолна зеленчукорезачна машина марка FIMAR, модел TV 3000NK235M. Изработена от неръждаема стомана с ненадраскващо се полиуретаново покритие. Тегло 22 кг. Размери 220х610х520мм.

publication

Чушкопек с допълнителна направа на външно метално тяло.

Машини и съоръжения

Чушкопек с допълнителна направа на външно метално тяло. Технически параметри: капацитет 1200-1500 кг/ч.; входяща лента L2000; изходяща лента L 2000мм.; пещ за печене L 6400мм.