publication

Струг програмен кпу

Машини и съоръжения

Струг програмен кпу, двусупортен СЕ 061, инвентарен № 39, фабричен № СЕ 081.01J, година на производство 1992г.

publication

Плосък шлайф

Машини и съоръжения

Плосък шлайф, инвентарен № 10, година на производство 1986г.

publication

Струг универсален С11МВ

Машини и съоръжения

Струг универсален С11МВ, инвентарен № 2, година на производство 1985г.

publication

CNC струг СП-503 ЗИТ 500

Машини и съоръжения

CNC струг СП-503 ЗИТ 500, инвентарен № 54, година на производство 1987г.