ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Лек автомобил - BMW

Превозни средства

Лек автомобил BMW 530 Д, рег.№ E6984MA, рама № WBANJ71040B460290, двигател № 306D226925717, комби с черен кожен салон, година на производство 2005 г., в движение.

publication

Сграда

Недвижими имоти

Сграда КИД 56126.452.26.1 с площ от 55,00 кв.м. находяща се в поземлен имот, с идентификатор 56126.452.26 , местност Амушева Лъка.

publication

Земя и сграда в гр. Плевен

Недвижими имоти

Земя 250/5398 идеални части от новообразуван УПИ с идентификатор 56722.652.662, находящ се в град Плевен с площ 5398 кв.м., захранена с ток и вода; с централна канализация и заедно с целия четвърти, самостоятелен етаж от "АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА" № 16, със застроена площ 991 кв.м.; масивна - стоманобетон, с покрив плосък с топло и хидро-изолация, след ремонт; с противопожарно стълбище; два товарни асансьора; етаж, състоящ се от коридор, две зали за шиене, гладачно, кроялно, два офиса; две съблекални, стая за почивка, кухненски бокс, склад и две тоалетни с придверие към тях; врати към складовете - противопожарни; има противопожарна инсталация; климатизирана с калорифери и климатици за охлаждане; с вентилационна инсталация; подове - от теракот; дограма - алуминиева и стъклопакети; с топлоизолация по вътрешната страна на фасадните стени.

publication

Поземлен имот

Недвижими имоти

Поземлен имот, КИД 56126.452.26,с площ по документи 2438,00 кв.м. , местност Амушева Лъка.