Във връзка с извънредната епидемична обстановка, поради пандемията от разпространението на Коронавирус, при посещаване на административна сграда на ТД или офис на НАП във връзка с участие в процедура по публична продажба, задължително следва да се спазват въведените изисквания със заповеди на министъра на здравеопазването и на други компетентни органи: като физическа дистанция, хигиена на ръцете, ползване на защитна маска за лице и др.

Апартамент тип "мезонет"

Апартамент тип "мезонет"

Недвижими имоти

Апартамент №31, тип «мезонет», на две нива, със застроена площ вкл.терасите 150.36 кв.м.Първо ниво е със застроена площ от 100.52 кв.м., дневна с трапезария,кухня, спалня, складово помещение,антре, тоалетна, баня и две тераси.второ ниво-разположено на осми терасовиден етаж на сградата, със застроена площ от 49.84 кв. м., две спални, две бани с тоалетна,два дрешника и тераса. Продава се без обзавеждането.

Производствена сграда - цех

Производствена сграда - цех

Недвижими имоти

Производствена /промишлена/ сграда, КИД 15165.273.747.9, Цех № 3 – масивна сграда на един етаж, със застроена площ от 1344 кв.м., строена през 1981 г., площ 1344 кв.м, находяща се в с.ГЛОЖЕНЕ, община ТЕТЕВЕН, област ЛОВЕЧ. Съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижими имоти в с. Гложене № 72, том I, рег. № 596, дело № 66 от 23.04.2001 г., сградата е построена в неурегулиран поземлен имот - втора производствена площадка, с площ от 6000 кв.м., находящ се извън чертите на ПУП на с. Гложене. Съгласно кадастрална карта и кадастрален регистър, одобрени със Заповед № РД181787/30.10.2018г. на изпълнителен директор на АГКК, имотът е с функц. предн. Промишлена сграда, брой етажи 1, застроена площ 1375 кв. м., построена върху поземлен имот 15165.273.747 с площ 29061 кв. м, стар номер 000747.

Битова сграда

Битова сграда

Недвижими имоти

Сграда, КИД 15165.273.747.3, Битова сграда - масивна сграда на два етажа, със застроена площ от 662 кв.м, строена през 1984 г., площ 662кв.м, находяща се в с.ГЛОЖЕНЕ, община ТЕТЕВЕН, област ЛОВЕЧ. Съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижими имоти в с. Гложене № 72, том I, рег. № 596, дело № 66 от 23.04.2001 г., сградата е построена в неурегулиран поземлен имот - втора производствена площадка, с площ от 6000 кв.м., находящ се извън чертите на ПУП на с. Гложене. Съгласно кадастрална карта и кадастрален регистър, одобрени със Заповед № РД-18-1787/30.10.2018г. на изпълнителен директор на АГКК, имотът е с функц. предн. Промишлена сграда, брой етажи 2, застроена площ 708 кв. м., построена върху поземлен имот 15165.273.747 с площ 29061 кв. м, стар номер 000747.

Производствена сграда - парова централа

Производствена сграда - парова централа

Недвижими имоти

Производствена /промишлена/ сграда, КИД 15165.273.747.8, Парова централа - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 120 кв.м., строена през 1981 г., находяща се в с.ГЛОЖЕНЕ, община ТЕТЕВЕН, област ЛОВЕЧ. Съгласно нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижими имоти в с. Гложене № 72, том I, рег. № 596, дело № 66 от 23.04.2001 г., сградата е построена в неурегулиран поземлен имот - втора производствена площадка, с площ от 6000 кв.м., находящ се извън чертите на ПУП на с. Гложене. Съгласно кадастрална карта и кадастрален регистър, одобрени със Заповед № РД181787/30.10.2018г. на изпълнителен директор на АГКК, имотът е с функц. предн. сграда за енергопроизводство, брой етажи 1, застроена площ 128 кв. м., построена върху поземлен имот 15165.273.747 с площ 29061 кв. м, стар номер 000747.