ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Жилищна сграда - еднофамилна ведно с прилежащ терен

Недвижими имоти

Сграда с идентификатор 07079.711.3259.1 с адрес гр.Бургас кв.Черно море, разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.711.3259, застроена площ:93кв.м. брой етажи:1. Ппредназначение:жилищна сграда-еднофамилна ведно с прилежащ терен с площ от 740кв.м.

publication

Жилище ведно с 1/4 ид.ч. от прилежащ терен

Недвижими имоти

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.711.3324.1.1. Предназначение: жилищна сграда - многофамилна, брой нива на обекта:1, площ: 52,00кв.м. ведно с 1/4 идеални части от прилежащ терен с площ от 1400 кв.м.

publication

Жилище ведно с 1/2 ид.ч. от прилежащ терен

Недвижими имоти

Самостоятелен обект в сграда. Предназначение: жилищна сграда - еднофамилна сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 07079.711.1279 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ: 64,40 кв.м. ведно с 1/2 ид.ч. от прилежащ терен с площ от 992 кв.м.

publication

Товарен автомобил марка "Volkswagen", модел "Caddy"

Превозни средства

Автомобила е в движение, има платена годишна винетка. Автомобила е бял на цвят, дата на първа регистрация 1998 г.