Всички търгове

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Незастроен поземлен имот, гр. Панагюрище

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Панагюрище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

52500

Срокове

Предложение: 28.11.2022

Депозит: 28.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 09.11.2022 

Изображение

Заглавие

Машина за крайцване „МВ“

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

425

Срокове

Предложение: 25.11.2022

Депозит: 25.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 14.11.2022 

Изображение

Заглавие

Хладилна витрина, ВЕКО

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

42.5

Срокове

Предложение: 25.11.2022

Депозит: 25.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 14.11.2022 

Изображение

Заглавие

Отрезна машина "OL/ДИН 401"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

625

Срокове

Предложение: 25.11.2022

Депозит: 25.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 14.11.2022 

Изображение

Заглавие

Оборудване за сушилня

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2300

Срокове

Предложение: 25.11.2022

Депозит: 25.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 14.11.2022 

Брой текущи продажби: 821