publication

Лек автомобил марка "Opel", модел "Astra"

Превозни средства

Година на производство 1992 г., мощност 44 кw.

publication

Западно крило на административна сграда, с.Лесичово, обл.Пазарджик

Недвижими имоти

Състои се от 6 стаи, два коридора, тераса и самостоятелно стълбище, с разгърната застроена площ на западното крило от 203 кв.м., разположена на 2-ри етаж, ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж. Сградата е масивна, монолитна. Забележка: Местоположението посочено но картата е ориентировъчно!

publication

Апартамент

Недвижими имоти

Апартамент, ет. 2, ап. 22 с площ на имота 32,85 кв.м и прилежащи части 6,71 кв.м или 1,849% идеални части от общите части на сградата.

publication

Апартамент

Недвижими имоти

Апартамент, ет. 2, ап. 23 с площ на имота 32,85 кв.м и прилежащи части 6,71 кв.м или 1,849% идеални части от общите части на сградата.