publication

Поземлени имоти

Недвижими имоти

Поземлен имот, представляващ дворно място с площ от 533 кв. м. Имотът се продава заедно с изградените в него паянтова жилищна сграда и паянтова стопанска сграда с навес, които са полуразрушени и могат да бъдат използвани единствено, като материали. Имотът се намира в източния край на селото. Неограден е, без изградени елементи на техническа инфраструктура (ток и вода), теренът е сравнително равен. Имотите в района са основно жилищни.

publication

Машина за замазка - TURBOSOL

Машини и съоръжения

Машина за замазка - TURBOSOL, сер. №ТМ 27.45, 12V, модел DCB №400475, година на производство 2007, цвят - жълт. В добро състояние.

publication

Поземлени имоти

Недвижими имоти

Поземлен имот, представляващ дворно място с площ от 528 кв. м. Имотът се намира в източния край на селото. Неограден е, без изградени елементи на техническа инфраструктура (ток и вода), теренът е сравнително равен. Имотите в района са основно жилищни.

publication

Машина полираща - гланц - 400

Машини и съоръжения

Машина полираща - гланц - 400 - с 12 полиращи глави, с контролен панел № IP65TYPE 12SR 12830 BT 16495, цвят - сив. Не е в експлоатация. Технически изправна, нуждае се от профилактичен ремонт.