НАП въведе по-леки мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 в офисите си в страната. При посещаване на административна сграда на ТД или офис на НАП във връзка с участие в процедура по публична продажба, клиентите следва да продължават да спазват дистанция. При желание могат да ползват дезинфектанти, а носенето на предпазна маска за лице е препоръчително.

Промишлена сграда

Промишлена сграда

Недвижими имоти

Склад материали на един етаж, със застроена площ 192 кв.м.

Промишлена сграда

Промишлена сграда

Недвижими имоти

Галванично на един етаж, със застроена площ 244 кв.м.

Промишлена сграда

Промишлена сграда

Недвижими имоти

Склад инструменти на един етаж, със застроена площ 55 кв.м.

Промишлена сграда

Промишлена сграда

Недвижими имоти

Производствен обект - ерозийно на един етаж, със застроена площ 225 кв.м.