НАП въведе по-леки мерки за ограничаване на пандемията от COVID-19 в офисите си в страната. При посещаване на административна сграда на ТД или офис на НАП във връзка с участие в процедура по публична продажба, клиентите следва да продължават да спазват дистанция. При желание могат да ползват дезинфектанти, а носенето на предпазна маска за лице е препоръчително.

Самостоятелни обекти в сграда

Самостоятелни обекти в сграда

Недвижими имоти

Самостоятелният обект 25 се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 04501.101.1.76, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор. Брой нива на обекта: 1 Прилежащи части: 0.56% идеални части от общите части на сградата и 0.56% идеални части от правото на строеж на сградата с площ 90кв.м.

Самостоятелни обекти в сграда

Самостоятелни обекти в сграда

Недвижими имоти

Самостоятелният обект 23 се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 04501.101.1.76. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор.Брой нива на обекта: 1 Прилежащи части: 0.48% идеални части от общите части на сградата и 0.48% идеални части от правото на строеж на сградата с площ 77.2кв.м.

Самостоятелни обекти в сграда

Самостоятелни обекти в сграда

Недвижими имоти

Самостоятелният обект 21 се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 04501.101.1.76, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор.Брой нива на обекта: 1 Прилежащи части: 6.11% идеални части от общите части на сградата и 6.11% идеални части от правото на строеж на сградата с площ 981кв.м.

Самостоятелни обекти в сграда

Самостоятелни обекти в сграда

Недвижими имоти

Самостоятелният обект 24 се намира на етаж 5 в сграда с идентификатор 04501.101.1.76. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор.Брой нива на обекта: 1 Прилежащи части: 6.46% идеални части от общите части на сградата и 6.46% идеални части от правото на строеж на сградата с площ 1036.2кв.м.