ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Идеална част от къща

Недвижими имоти

1/2 идеална част от дворно място с площ от 1300 кв.м., съставляващо парцел Х-147 от кв. 68 по плана на с. Козаревец, заедно с 1/2 идеална част от построените в него едноетажна масивна къща на гредоред 62,40 кв.м., лятна кухня 39,46 кв.м., гараж 26,40 кв.м., навес 33,50 кв.м. и баня/тоалетна 10,14 кв.м. В имота съществуват и построени и неузаконени постройки – работилница с термопанели и стопанска сграда.

publication

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Недвижими имоти

Имот в Северна промишлена зона на гр.Видин, непосредствено до околовръстен път, свързващ Видин с КПП Дунав мост 2 и околните села.

publication

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ на главен път Плевен-Русе

Недвижими имоти

Имотът е с площ 4474 кв.м. и се намира на главен път Плевен-Русе с начин на трайно ползване съгласно скица от АГКК: за бензиностанция, газстанция, метанстанция. Имота не е застроен, не е ограден, няма прекарани ток и вода. Терена е равнинен, с правоъгълна форма. Местоположението му е много добро за развиване на промишлена, складова и производствена дейност.

publication

Мотоциклет марка YAMAHA, модел МАДЖЕСТИ 250

Превозни средства

Мотоциклет марка YAMAHA, модел МАДЖЕСТИ 250, рег.№ EH1963A, рама № JYASG048000013519, двигател № G314E060027, цвят тъмно син металик, година на производство 2003г., мощност 16kw, гориво бензин