ВАЖНО!!! Считано от 21 май 2020 г. се възобновяват спрените производства по принудително изпълнение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в това число насрочване на публични продажби и публикуването на съобщения за провеждането им. Новите дати за провеждане на търговете по спрените производства на основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и за преодоляване на последиците, ще бъдат обявени с публикуването на нови съобщения.

Във връзка с удължeната извънредна епидемична обстановка в страната, при присъствие на участници в публична продажба на датата на търга в съответната ТД на НАП, задължително следва да се спазват изискванията за физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето, въведени със заповед на министъра на здравеопазването и на останалите компетентни органи.

publication

Плосък шлайф, модел „3Л722В“

Машини и съоръжения

Плосък шлайф, модел „3Л722В“ сериен № 47401, производство СССР, година на производство 1989 г.

publication

Пароструйка „Karcher“, модел "HDS 5/11 - U"

Машини и съоръжения

Пароструйка „KARCHER“, модел "HDS 5/11 - U", № 013247, производство Германия, година на производство 2014 г.

publication

Заваръчен апарат “Vito Mig 350 F“

Машини и съоръжения

Заваръчен апарат “VITO MIG 350 F“, № 60974-1:2005, година на производство: 2014 г.

publication

Маса гранитна „Poly”

Други движими вещи

Маса гранитна „POLY”, размери 1000 х 2000 мм., година на производство: 2003 г.