Отложени продажби

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Недвижим имот - гараж, гр. София

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Отложена

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

129600

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 14.11.2022 

Изображение

Заглавие

Специализирана машина марка "Renault", модел "270 18D"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Варвара

Продажба

с тайно наддаване

Цена

22000

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Специализирана машина марка "Volvo", модел "FM 340"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Варвара

Продажба

с тайно наддаване

Цена

22700

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Специализирана машина марка "Volvo", модел "Fе"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Варвара

Продажба

с тайно наддаване

Цена

23000

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Специализирана машина марка "Daf", модел "CF 85.430"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Варвара

Продажба

с тайно наддаване

Цена

53500

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Специализирана машина марка "Renault", модел "270 18D"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Варвара

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20000

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Специализирана машина марка "Daf", модел "CF 85.430"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Варвара

Продажба

с тайно наддаване

Цена

59000

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 05.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Поземлен имот, гр. Пловдив

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Отложена

Местонахождение

гр.Пловдив

Продажба

с тайно наддаване

Цена

41810

Срокове

Предложение: 02.12.2022

Депозит: 02.12.2022

Търг: 08.12.2022

 

 Дата на публикуване: 14.11.2022 

Изображение

Заглавие

Товарен автомобил марка "Mercedes", модел " 308 D"

Категория

Превозни средства

Разгледай Отложена

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2187

Срокове

Предложение: 05.12.2022

Депозит: 05.12.2022

Търг: 09.12.2022

 

 Дата на публикуване: 17.11.2022 

Изображение

Заглавие

Тестова група 1 към 01.12.2022

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай Отложена

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1000

Срокове

Предложение: 05.12.2022

Депозит: 05.12.2022

Търг: 09.12.2022

 

 Дата на публикуване: 01.12.2022 

Брой отложени продажби: 21