Архив

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Кърджали

Продажба

с тайно наддаване

Цена

52500

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Товарен автомобил

Категория

Превозни средства

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Пазарджик

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4560

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

Товарен автомобил

Категория

Превозни средства

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Пазарджик

Продажба

с тайно наддаване

Цена

11810

Срокове

Предложение: 17.05.2019

Депозит: 17.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

хирургически инструменти и импланти

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

9953.35

Срокове

Предложение: 20.05.2019

Депозит: 20.05.2019

Търг: 22.05.2019

Заглавие

дамски нощници

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

420

Срокове

Предложение: 20.05.2019

Депозит: 20.05.2019

Търг: 22.05.2019

Брой архивирани съобщения: 16147