Архив

Заглавие

Паркомясто 21

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

таен търг

Цена

1487.5

Срокове

Предложение: 12.02.2018

Депозит: 12.02.2018

Търг: 16.02.2018

Заглавие

Паркомясто 24

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

таен търг

Цена

1487.5

Срокове

Предложение: 12.02.2018

Депозит: 12.02.2018

Търг: 16.02.2018

Заглавие

Паркомясто 25

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

таен търг

Цена

1487.5

Срокове

Предложение: 12.02.2018

Депозит: 12.02.2018

Търг: 16.02.2018

Заглавие

Паркомясто 28

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

таен търг

Цена

1487.5

Срокове

Предложение: 12.02.2018

Депозит: 12.02.2018

Търг: 16.02.2018