Архив

Заглавие

УПИ с хотел в с.Катунци, общ. Сандански

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Катунци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

139402.5

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

1/2 ид.ч. от УПИ 362 кв.м. в гр. Ботевград

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Ботевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2475

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

1/2 ид.ч. от УПИ - 390 кв.м. в гр. Ботевград

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

гр.Ботевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2662.5

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

16000

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Заглавие

Поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Лозен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

68740

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 19.03.2019

Брой архивирани съобщения: 13840