Машини и съоръжения

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Машини и съоражения

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

345 за групата вещи

Срокове

Предложение: 24.11.2021

Депозит: 24.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 16.11.2021 

Изображение

Заглавие

Машини и съоражения

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

345 за групата вещи

Срокове

Предложение: 24.11.2021

Депозит: 24.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 16.11.2021 

Изображение

Заглавие

Машини и съоражения

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

345 за групата вещи

Срокове

Предложение: 24.11.2021

Депозит: 24.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 16.11.2021 

Изображение

Заглавие

Машини и съоражения

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

345 за групата вещи

Срокове

Предложение: 24.11.2021

Депозит: 24.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 16.11.2021 

Изображение

Заглавие

Машини и съоражения

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

345 за групата вещи

Срокове

Предложение: 24.11.2021

Депозит: 24.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 16.11.2021 

Брой текущи съобщения: 200