Машини и съоръжения

Заглавие

Преса за балиране "JD 690"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Обручище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

15000

Срокове

Предложение: 12.02.2020

Депозит: 12.02.2020

Търг: 18.02.2020

Заглавие

Сеялка "Grean Pleans"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Обручище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8500

Срокове

Предложение: 12.02.2020

Депозит: 12.02.2020

Търг: 18.02.2020

Заглавие

Уда дисков плуг

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Обручище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2250

Срокове

Предложение: 12.02.2020

Депозит: 12.02.2020

Търг: 18.02.2020

Заглавие

Култиватор "Altayogli"

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Обручище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2500

Срокове

Предложение: 12.02.2020

Депозит: 12.02.2020

Търг: 18.02.2020

Заглавие

Чизел

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Обручище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

385

Срокове

Предложение: 12.02.2020

Депозит: 12.02.2020

Търг: 18.02.2020

Брой текущи съобщения: 224