Машини и съоръжения

Заглавие

Фреза профилна FP 180

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3528

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 16.09.2019

Заглавие

Комплект фрези за прозорци

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2419.2

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 16.09.2019

Заглавие

Аспирация към дървообработващите машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3024

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 16.09.2019

Заглавие

Четиристранна фрезова машина 4PM 230/5

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

6955.2

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 16.09.2019

Заглавие

Преса "Leopida CF" за топло слепване на PDF-врати

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

6182.4

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 16.09.2019

Брой текущи съобщения: 261