Машини и съоръжения

Заглавие

Челен товарач ДРЕССТА 534 С

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

с.Драгоево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

47500

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 06.12.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Петрич

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3750

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Петрич

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3550

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Петрич

Продажба

с тайно наддаване

Цена

15000

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018

Заглавие

Група шевни машини

Категория

Машини и съоръжения

Разгледай

Местонахождение

гр.Петрич

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8920

Срокове

Предложение: 27.11.2018

Депозит: 27.11.2018

Търг: 30.11.2018