Полезна информация

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Порталът за продажби на Националната агенция за приходите (НАП) съдържа информация за публичните продажби на различни видове имущество/вещи, провеждани чрез търгове с тайно или с явно наддаване или чрез  продажби чрез пряко договаряне. На тази страница можете да прегледате всички съобщения за продажби, организирани и провеждани от служители на НАП по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в това число актуалните към момента, т.е. предстоящи продажби/търгове, както и продажбите/търговете с променен статут поради: отлагане, прекратяване или архивиране на съобщението за продажба.

Порталът осигурява лесен и бърз начин за достъп до предлаганите за продажба имущества/вещи чрез усъвършенстване на цялостната визия и оптимизиране на „търсачките“ в портала. Порталът дава възможност за:

 • бързо търсене по определени критерии, които може да зададете самостоятелно или в комбинация с останалите, изведени в хоризонталната лента на началната страница и
 • разширено търсене по :„ключова дума“ или част от дума, избор на един или комбинация от няколко критерии. Имате възможност да търсите по над 10 критерия, като например: вид на вещта и различни нейни характеристики; местонахождение/място на оглед на вещта; дата на провеждане на продажбата/търга; начална тръжна цена; срок за подаване на предложения; териториална структура на НАП, която организира продажбата; със или без снимка.

При разглеждане на конкретно съобщение за продажба/търг или на информация за съответната продажба на имущество/вещ чрез интерактивна географска карта на Република България е осигурен лесен и удобен начин за намиране на местонахождението на вещта/имота - населено място и адрес.

На началната страница под заглавието „Портал за продажби“ има лента с командни бутони, които активират страници със следното съдържание:   

 1. „Продажби“ – тук има изображения на четири категории имущества/вещи, като всяка категория е визуализирана чрез анимирана икона и конкретен цвят – „Недвижими имоти“, „Превозни средства“, „Машини и съоръжения“ и „Други движими вещи“. Има лента за бързо търсене, както и връзка към разширено търсене.
  В долната част на страницата са  показани текущите продажби, като за всяка вещ се визуализира снимка (ако е публикувана такава), категория имущество, кратко описание, бутон “Разгледай“, който е оцветен в цвета на категорията и др.
 2. „Как да купя“ – тук можете да се запознаете с условията за участие в търг с явно или тайно наддаване – как да участвате в търга, какви документи да представите, какво да съдържа Вашето предложението и др.
 3. „Архив“ – тук можете да прегледате съдържанието на архивираните съобщения/обяви. Следва да имате предвид, че с архивиране на съобщение за продажба се заличават прикачените към него снимки.
 4. „Абонамент“ – тук можете да се регистрирате/заявите и да получавате на електронната си поща съобщение с линк към последните добавени съобщения за публични продажби, както и за извършените в тях промени. Чрез формата за абонамент можете да изберете и за какви категории имущества/вещи да получавате съобщения от НАП, напр. „недвижими имоти“, комбинация от категории или за всички категории. На същата страница можете и да анулирате абонамента си. Задължителна предпоставка за успешно абониране или анулиране на абонамент е изразяването на съгласие за обработване на личните Ви данни от НАП.
 5. „Оценители“ – тук ще намерите списък на оценители, които могат да бъдат избирани (от задълженото лице, публичният взискател и изпълнителният директор на НАП) за включване в състава на комисия за извършване на контролна оценка на вещи по чл. 236 от ДОПК във връзка със стартирали и неприключили към 1 януари 2016 г. производства по оценка на активите/имущество, предмет на принудително изпълнение по реда на ДОПК.
 6. „Продажби чрез пряко договаряне“ – тук се публикуват съобщения за продажби на бързоразвалящи се стоки.
 7. „Продажби съдебни изпълнители“ – тук се съдържа информация за продажби, извършвани от съдебни изпълнители по реда на ДОПК, ако е предоставена на НАП такава за публикуване. Продажбите от съдебни изпълнители по реда на  Гражданския процесуален кодекс не се публикуват на страницата в структуриран вид и данните за същите не могат да бъдат изведени чрез функциите на търсачките.

 

Портал „Продажби“ е съвместим с мобилни устройства и е достъпен за ползване чрез такива.