Полезна информация

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Порталът за продажби на Националната агенция за приходите (НАП) съдържа информация за публичните продажби на различни видове имущество/вещи, провеждани чрез търгове с тайно или с явно наддаване или чрез пряко договаряне. На тази страница можете да прегледате всички съобщения за продажби, организирани и провеждани от служители на НАП по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в това число актуалните към момента, т.е. предстоящи продажби/търгове, както и продажбите/търговете с променен статут, поради: отлагане, прекратяване или архивираните съобщения за продажба.

Порталът осигурява лесен и бърз начин за достъп до предлаганите за продажба имущества/вещи чрез усъвършенстване на цялостната визия и оптимизиране на „търсачките“ в портала. Порталът дава възможност за:

  • бързо търсене по определени критерии, които може да зададете самостоятелно или в комбинация с останалите, изведени в хоризонталната лента на началната страница. Избирането от списъка с четирите категории: „Недвижими имоти“, „Превозни средства“, „Машини и съоръжения“ и „Други движими вещи“ води до показване във втория списък, съответно вид на имота, вид превозно средство, вид машина, или друго.
  • разширено търсене по „ключова дума“ или част от дума, избор на един или комбинация от няколко критерии. Имате възможност да търсите по над десет критерия, като например: вид на вещта и различни нейни характеристики; местонахождение/място на оглед на вещта; квартал с местоположение на недвижим имот, дата на провеждане на продажбата/търга; начална тръжна цена; срок за подаване на предложения; териториална структура на НАП по месторабота на служителя, организиращ продажбата; със или без снимка и др.

Търсене може да се извършва по дума, израз, период от … до …, част от дума (примерно три символа), критерий или комбинация, включително търси и думи, изписани както с българската, така и с латинската азбука, примерно за търговска марка или др.

При избор на поле „категория“ се показват допълнителни опции за съответната категория имущество, които позволяват да се търси по-конкретно. Например при избор на категория „Недвижими имоти“ се показват полета с номенклатури за вида на недвижимите имоти (категория на недвижимия имот - 1-стаен апартамент, къща и т.н.), типове строителство (тухла, ЕПК и т.н.), квадратура, етаж. При избор на някоя от опциите или попълване на полета за опции, резултатите от търсенето се филтрират до избраните опции.

Бутонът „търси“ – е контекстен и се извършва търсене в текущите съобщения, независимо от статуса на конкретното съобщение, т.е. при разширеното търсене се открива информация както за активните търгове, така и за отложените и прекратените търгове.

Ако съобщението за съответния търг е в Архив – търсенето се извършва само в архивирани съобщения при избор на чекбокс с функционалност „Показвай резултати от търсене само в архив“.

При избор на бутона „статус“ от падащо меню може да се изберат „активен, отложен или прекратен търг“. По подразбиране, статуса на съобщенията е за всички видове („Без значение“), а при избора на останалите опции се визуализира списък само със съобщения за активни, отложени, съответно за прекратени търгове.

Разглеждането на съобщение за търг със статус „отложен“ или „прекратен“ дава възможност за запознаване с причината за отлагане или прекратяване и за преглед на приложения документ за съответното обстоятелство.

Има възможност за сортиране на съобщенията от списъка за съответната категория вещи по следните критерии:

- по дата на търга, по дата на предложение или дата на депозит, като е възможно търсене при избор на критерий „най-близка“ или „най-далечна“.

- по цена /има се предвид начална тръжна цена/, като е възможно търсене при избор на критерий „най-ниска“ или „най-висока“;

- по дата на публикуване, като е възможно търсене при избор на критерий „дата на публикуване най-нова“ или „дата на публикуване най-стара“. В резултат от търсенето, при задаване на посочените критерии, се визуализира списък с най-новите съобщения за публична продажба от съответната категория или списък с най-старите публикувани съобщения за продажба.

 

При разглеждане на конкретно съобщение за продажба/търг или на информация за съответната продажба на имущество/вещ чрез интерактивна географска карта на Република България е осигурен лесен и удобен начин за намиране на местонахождението на вещта/имота - населено място и адрес.

В долната част на страницата са показани текущите продажби, като за всяка вещ се визуализира снимка (ако е публикувана такава), категория имущество, кратко описание, бутон „Разгледай“, който е оцветен в цвета на категорията и др.

На началната страница под заглавието „Портал за продажби“ има лента с командни бутони, които активират страници със следното съдържание:   

  1. „Продажби“тук можете да изберете съответната категория имущество/вещи (недвижими имоти, превозни средства и др.), населеното място, или да използвате опцията за разширено търсене. Има изображения на четири категории имущества/вещи, като всяка категория е визуализирана чрез анимирана икона и конкретен цвят – „Недвижими имоти“, „Превозни средства“, „Машини и съоръжения“ и „Други движими вещи“.
  2. „Как да купя“ – тук можете да се запознаете с условията за участие в търг с явно или тайно наддаване – как да участвате в търга, какви документи да представите, какво да съдържа Вашето предложението и др. Можете да се информирате как се участва в продажба, чрез стокова борса, както и как се провежда продажба чрез пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки.
  3. „Архив“тук можете да прегледате съдържанието на архивираните съобщения/обяви. Следва да имате предвид, че с архивиране на съобщение за продажба се заличават прикачените към него снимки.
  4. „Абонамент“тук можете да се регистрирате/заявите и да получавате на електронната си поща съобщение с линк към последните добавени съобщения за публични продажби, както и за извършените в тях промени. Чрез формата за абонамент можете да изберете и за какви категории имущества/вещи да получавате съобщения от НАП, напр. „недвижими имоти“, комбинация от категории или за всички категории. На същата страница можете и да анулирате абонамента си. Задължителна предпоставка за успешно абониране е изразяването на съгласие за обработване на личните Ви данни от НАП.
  5. „Продажби чрез пряко договаряне“тук можете да прегледате актуалните съобщения за продажба на бързоразвалящи се стоки.

 

Портал „Продажби“ е съвместим с мобилни устройства и е достъпен за ползване чрез такива.