Други движими вещи

Заглавие

Движими вещи - функционални генератори, мазутно стопанство

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Гълъбово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

634.5 за групата вещи

Срокове

Предложение: 28.06.2019

Депозит: 28.06.2019

Търг: 04.07.2019

Заглавие

Движими вещи - функционални генератори, мазутно стопанство

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Димитровград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

634.5 за групата вещи

Срокове

Предложение: 28.06.2019

Депозит: 28.06.2019

Търг: 04.07.2019

Заглавие

Движими вещи - функционални генератори, мазутно стопанство

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Димитровград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

634.5 за групата вещи

Срокове

Предложение: 28.06.2019

Депозит: 28.06.2019

Търг: 04.07.2019

Заглавие

Апарати – дефектоскопи

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Козлодуй

Продажба

с тайно наддаване

Цена

13320 за групата вещи

Срокове

Предложение: 28.06.2019

Депозит: 28.06.2019

Търг: 04.07.2019

Заглавие

Апарати – дефектоскопи

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Козлодуй

Продажба

с тайно наддаване

Цена

13320 за групата вещи

Срокове

Предложение: 28.06.2019

Депозит: 28.06.2019

Търг: 04.07.2019

Брой текущи съобщения: 176