Други движими вещи

Заглавие

Кран мостов - арматурен цех

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3706.25

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Навес за машини /метална конструкция и ламаринен покрив/

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

70

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Силоз за цимент /демонтиран, без допълнително оборудване/

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

168

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Кран кула КБ - 160 - Разтоварище

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1800

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Автокантар при БЦ

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Девня

Продажба

с тайно наддаване

Цена

485

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 07.12.2018