Други движими вещи

Заглавие

Маси, марка «Педрале»

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2400

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Столове

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4867.5

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Бар-плот и шкаф

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2700

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Осветителни тела- ефектни

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1350

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Осветителни пана- ефектни

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Силистра

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1875

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019