Други движими вещи

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Движими вещи-компютри,принтери,шевни машини

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Крумовград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3300 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2021

Депозит: 23.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 29.10.2021 

Изображение

Заглавие

Движими вещи-компютри,принтери,шевни машини

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Крумовград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3300 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2021

Депозит: 23.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 29.10.2021 

Изображение

Заглавие

Движими вещи-компютри,принтери,шевни машини

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Крумовград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3300 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2021

Депозит: 23.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 29.10.2021 

Изображение

Заглавие

Движими вещи-компютри,принтери,шевни машини

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Крумовград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3300 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2021

Депозит: 23.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 29.10.2021 

Изображение

Заглавие

Движими вещи-компютри,принтери,шевни машини

Категория

Други движими вещи

Разгледай

Местонахождение

гр.Крумовград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3300 за групата вещи

Срокове

Предложение: 23.11.2021

Депозит: 23.11.2021

Търг: 29.11.2021

 

 Дата на публикуване: 29.10.2021 

Брой текущи съобщения: 238