Абонамент

Услугата е безплатна и Ви дава възможност да получавате на електронната си поща публикуваните съобщения за публични продажби на вещи от страна на НАП. В случай че не желаете да получавате информация за всички продажби, разполагате с възможност да изберете отделните категории вещи, за които да получавате известия.

Моля, въведете данни за вашия абонамент.

Задължителните секции са маркирани със знака *.

Препоръки за прекратяване/анулиране на абонамент:

  1. въвежда се електронният адрес, на който се получават известия от абоната - във формата за абонамент;
  2. избира се само категорията имущества - от посочените четири възможности за абонамент (превозни средства, недвижими имоти, машини и съоръжения, както и други движими вещи) или категориите, за която/които е извършен абонамент;

    Внимание!!! Ако бъдат избрани всички категории, а абонамент е наличен/извършен само за някоя от тях, портал „Продажби“ ще върне отговор за кои категории не е наличен абонамент (с текст на червен фон за отбелязване на грешка)!

  3. не е задължително да се маркира чек-бокс за изразяване на съгласие за обработка за лични данни на абоната;
  4. изразява се воля/желание за прекратяване на абонамента - с клик върху бутона „Анулирай“;

След, което абонамента се прекратява успешно и портал „Продажби“ връща отговор с текст „Успешно анулирахте абонамент“ (на зелен фон).