Недвижими имоти

Заглавие

Широколистна гора с площ от 3.3 дка

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Стражица

Продажба

с тайно наддаване

Цена

886.5

Срокове

Предложение: 20.12.2019

Депозит: 20.12.2019

Търг: 30.12.2019

Заглавие

Широколистна гора с площ от 2.2 дка

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Кавлак

Продажба

с тайно наддаване

Цена

591

Срокове

Предложение: 20.12.2019

Депозит: 20.12.2019

Търг: 30.12.2019

Заглавие

Широколистна гора с площ от 4 дка

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Кавлак

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1075.5

Срокове

Предложение: 20.12.2019

Депозит: 20.12.2019

Търг: 30.12.2019

Заглавие

Широколистна гора с площ от 2.2 дка.

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Кавлак

Продажба

с тайно наддаване

Цена

591

Срокове

Предложение: 20.12.2019

Депозит: 20.12.2019

Търг: 30.12.2019

Заглавие

Широколистна гора с площ от 4.5 дка.

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Кавлак

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1209.75

Срокове

Предложение: 20.12.2019

Депозит: 20.12.2019

Търг: 30.12.2019

Брой текущи съобщения: 262