Недвижими имоти

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Отложена

Местонахождение

гр.Съединение

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

65000

Срокове

Предложение: 26.05.2020

Депозит: 26.05.2020

Търг: 01.06.2020

Изображение

Заглавие

Земеделска земя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Отложена

Местонахождение

с.Крумово

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

9450

Срокове

Предложение: 26.05.2020

Депозит: 26.05.2020

Търг: 01.06.2020

Изображение

Заглавие

Магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Рашка Гращица

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

3400

Срокове

Предложение: 26.05.2020

Депозит: 26.05.2020

Търг: 02.06.2020

Изображение

Заглавие

Поземлен имот в горска територия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

3600

Срокове

Търг: 02.06.2020

Изображение

Заглавие

Поземлен имот - гр.Петрич

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Петрич

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

48750

Срокове

Депозит: 26.05.2020

Търг: 02.06.2020

Брой текущи съобщения: 172