Недвижими имоти

Заглавие

Идеални части от недвижим имот с. Сапарево

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Сапарево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1072.5

Срокове

Предложение: 03.12.2018

Депозит: 04.12.2018

Търг: 07.12.2018

Заглавие

Поземлен имот УПИ , с площ 1974 кв.м., гр. Смолян, местност "Караманджа"

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Смолян

Продажба

с тайно наддаване

Цена

30000

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 05.12.2018

Заглавие

Сгради, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху земята находящи се в гр.Провадия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Провадия

Продажба

с тайно наддаване

Цена

126708

Срокове

Предложение: 10.12.2018

Депозит: 10.12.2018

Търг: 14.12.2018

Заглавие

Сгради, ведно със съответните идеални части от правото на собственост върху земята, находящи се в гр.Провадия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Провадия

Продажба

с тайно наддаване

Цена

581994.5

Срокове

Предложение: 10.12.2018

Депозит: 10.12.2018

Търг: 14.12.2018

Заглавие

Земеделска земя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Мусомища

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4000

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 05.12.2018