Недвижими имоти

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Незастроен поземлен имот, гр. Панагюрище

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Панагюрище

Продажба

с тайно наддаване

Цена

52500

Срокове

Предложение: 28.11.2022

Депозит: 28.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 09.11.2022 

Изображение

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Рила

Продажба

с тайно наддаване

Цена

10100

Срокове

Предложение: 29.11.2022

Депозит: 29.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 18.11.2022 

Изображение

Заглавие

Поземлен имот ведно с построена сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Димитровград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

259000

Срокове

Предложение: 28.11.2022

Депозит: 28.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 09.11.2022 

Изображение

Заглавие

Идеални части от апартамент в гр.Банско

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

38020.45

Срокове

Предложение: 25.11.2022

Депозит: 25.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Изображение

Заглавие

Земеделска земя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Джерман

Продажба

с тайно наддаване

Цена

116250

Срокове

Предложение: 28.11.2022

Депозит: 28.11.2022

Търг: 02.12.2022

 

 Дата на публикуване: 15.11.2022 

Брой текущи продажби: 198