Недвижими имоти

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Промишлена сграда в гр. Каварна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Прекратена

Местонахождение

гр.Каварна

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

59625

Срокове

Предложение: 31.07.2020

Депозит: 31.07.2020

Търг: 05.08.2020

Изображение

Заглавие

Друг вид сграда в гр. Каварна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Прекратена

Местонахождение

гр.Каварна

Продажба

с тайно наддаване възобновена

Цена

450

Срокове

Предложение: 31.07.2020

Депозит: 31.07.2020

Търг: 05.08.2020

Изображение

Заглавие

Поземлен имот, ведно с двуетажна сграда, с. Дрянка

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Дрянка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

17505

Срокове

Предложение: 30.07.2020

Депозит: 30.07.2020

Търг: 05.08.2020

Изображение

Заглавие

Дворно място

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Прекратена

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4500

Срокове

Предложение: 29.07.2020

Депозит: 29.07.2020

Търг: 05.08.2020

Изображение

Заглавие

Урегулирани поземлени имоти

Категория

Недвижими имоти

Разгледай Прекратена

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5000

Срокове

Предложение: 29.07.2020

Депозит: 29.07.2020

Търг: 05.08.2020

Брой текущи съобщения: 230