Недвижими имоти

Сортиране по

Изображение

Заглавие

Поземлен имот ведно със сгради

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Равно поле

Продажба

с тайно наддаване

Цена

905000

Срокове

Предложение: 20.05.2022

Депозит: 20.05.2022

Търг: 25.05.2022

 

 Дата на публикуване: 13.05.2022 

Изображение

Заглавие

Недвижим имот – втори и тавански етаж от административна сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Лехчево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

15300

Срокове

Предложение: 20.05.2022

Депозит: 20.05.2022

Търг: 25.05.2022

 

 Дата на публикуване: 26.04.2022 

Изображение

Заглавие

Масивна едноетажна сграда - обект "фурна"

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Трънчовица

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5000

Срокове

Предложение: 20.05.2022

Депозит: 20.05.2022

Търг: 25.05.2022

 

 Дата на публикуване: 20.04.2022 

Изображение

Заглавие

Поземлен имот - гр.Банско

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

185000

Срокове

Предложение: 19.05.2022

Депозит: 19.05.2022

Търг: 25.05.2022

 

 Дата на публикуване: 09.05.2022 

Изображение

Заглавие

Поземлен имот - гр.Банско

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

160000

Срокове

Предложение: 19.05.2022

Депозит: 19.05.2022

Търг: 25.05.2022

 

 Дата на публикуване: 09.05.2022 

Брой текущи съобщения: 244