Недвижими имоти

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

59000

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 18.04.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

36000

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 18.04.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

36000

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 18.04.2019

Заглавие

Поземлен имот с идентификатор 37722.83.1 в землището на с. Кози рог, общ. Габрово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Кози рог

Продажба

с тайно наддаване

Цена

40800

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Заглавие

Поземлен имот с идентификатор 14458.54.116 находящ се в землището на с. Ганчовец, общ. Дряново

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Ганчовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1000

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Брой текущи съобщения: 292