Недвижими имоти

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

108870

Срокове

Предложение: 24.02.2020

Депозит: 24.02.2020

Търг: 27.02.2020

Заглавие

Магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Гавраилово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

40000

Срокове

Предложение: 20.02.2020

Депозит: 20.02.2020

Търг: 25.02.2020

Заглавие

Ресторант

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Гавраилово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

50000

Срокове

Предложение: 20.02.2020

Депозит: 20.02.2020

Търг: 25.02.2020

Заглавие

Магазин. ведно с прилежащите идеални части от сградата, РЗП 167,54 кв.м., гр. Казанлък

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Казанлък

Продажба

с тайно наддаване

Цена

97500

Срокове

Предложение: 11.02.2020

Депозит: 11.02.2020

Търг: 17.02.2020

Заглавие

Промишлена сграда в гр. Каварна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Каварна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

79500

Срокове

Предложение: 21.02.2020

Депозит: 21.02.2020

Търг: 27.02.2020

Брой текущи съобщения: 162