Недвижими имоти

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Свети Влас

Продажба

с тайно наддаване

Цена

31725

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Равда

Продажба

с тайно наддаване

Цена

60600

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Равда

Продажба

с тайно наддаване

Цена

50100

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Поземлен имот в горска територия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Скобелево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3312.75

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Поземлен имот в горска територия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Скобелево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1590

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019