Архив

Сортиране по

Изображение

Заглавие

ПИ с №159030 с площ 2,523 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Дончодаса”

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Голец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

230

Срокове

Предложение: 20.02.2018

Депозит: 20.02.2018

Търг: 22.02.2018

Изображение

Заглавие

ПИ с №159038 с площ 0,747 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Дончодаса”

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Голец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

70

Срокове

Предложение: 20.02.2018

Депозит: 20.02.2018

Търг: 22.02.2018

Изображение

Заглавие

ПИ с №090037 с площ 1,043 дка в землището на с. Голец с ЕКАТТЕ 15552, начин трайно ползване: полска култура, находящ се в с. Голец, общ. Угърчин, местност „Гайда чокур”

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Голец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

90

Срокове

Предложение: 20.02.2018

Депозит: 20.02.2018

Търг: 22.02.2018

Изображение

Заглавие

ПИ с №150006, в землището на с. Брегаре,общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 06210, с начин на трайно ползване: стопански двор, площ по скица 2,000 дка, находящ се в м-та „Стопански двор”

Категория

Недвижими имоти

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Брегаре

Продажба

с тайно наддаване

Цена

920

Срокове

Предложение: 20.02.2018

Депозит: 20.02.2018

Търг: 22.02.2018

Изображение

Заглавие

8 паркоместа

Категория

Други движими вещи

Разгледай В архив

Местонахождение

с.Полски Сеновец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1234

Срокове

Предложение: 23.02.2018

Депозит: 23.02.2018

Търг: 23.02.2018

Брой архивирани съобщения: 28103