Номер на съобщение: С220018-111-0001486

Дата на съобщение: 13.05.2022 г.

Номер на група: 37

Заглавие на група: Копчешиеща машина JUKI

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 175 лв.

Начална дата за огледи: 23.05.2022 г.

Крайна дата за огледи: 31.05.2022 г.

Часове за огледи: 10:00-15:00 ч. по местонахождението им в гр. Русе, бул. Христо Ботев №1

Дата и час на провеждане на търга: 06.06.2022 10:00 ч.

Депозит: 35 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ВАРНА
  • IBAN на получателя: BG39 IORT 7377 3300 3650 03
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С220018-111-0001486 Група 37

Краен срок за внасяне на депозит: 31.05.2022 г.

Начална дата за подаване на предложения: 23.05.2022 г.

Краен срок за подаване на предложения: 31.05.2022 г.

Водещ продажбата: Венелин Великов

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 082/808395

Е-мейл: [email protected]

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Машини и съоръжения

Количество: 1

Област: Русе

Община: Русе

Населено място: гр.Русе

Адрес: гр. Русе, бул. Хр.Ботев №1

Описание: Копчешиеща машина JUKI , инвентарен № 71.

Допълнителна информация

Вид на машини и съоръжения: машини за леката промишленост (шевни, печатарски, за производство на лекарства, храни или др.)