Номер на съобщение: С220013-111-0000014

Дата на съобщение: 12.01.2022 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: 1/2 идеална част от поземлен имот, к.к. "Цигов чарк", община Батак

Статус: Активна

Тип на продажбата: с явно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 5500 лв.

Начална дата за огледи: 25.02.2022 г.

Крайна дата за огледи: 04.03.2022 г.

Часове за огледи: от 09:00 ч. до 16:30 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 11.03.2022 10:00 ч.

Депозит: 1100 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ПЛОВДИВ
  • IBAN на получателя: BG24 IORT 7375 3360 0000 01
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С220013-111-0000014 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 04.03.2022 г.

Водещ продажбата: Христиана Дойчева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 034/403118

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Пазарджик

Община: Батак

Населено място: гр.Батак

Адрес: К.к. "Цигов чарк", община Батак

Описание: 1/2 идеална част от поземлен имот, с трайно предназначение на територията - Урбанизирана, начин на трайно ползване- Ниско застрояване / до 10 м /, площ 566 кв.м. Имотът е с триъгълна форма. Същият е незастроен и неограден. Без ток и вода. Граничи с асфалтов път. Към момента на описа /06.10.2020 г./ в имота има борове и диворастяща растителност. Върху имота има наложена възбрана Забележка: Местоположението посочено на картата е ориентировъчно!

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот