Номер на съобщение: С220013-111-0000020

Дата на съобщение: 12.01.2022 г.

Номер на група: 3

Заглавие на група: Земеделска земя, с площ 4677 кв.м., с. Драгиново, обл. Пазарджик

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 26496.5 лв.

Начална дата за огледи: 14.02.2022 г.

Крайна дата за огледи: 18.02.2022 г.

Часове за огледи: от 09:00 ч. до 16:30 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 28.02.2022 14:00 ч.

Депозит: 5299.3 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ПЛОВДИВ
  • IBAN на получателя: BG24 IORT 7375 3360 0000 01
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С220013-111-0000020 Група 3

Краен срок за внасяне на депозит: 18.02.2022 г.

Начална дата за подаване на предложения: 14.02.2022 г.

Краен срок за подаване на предложения: 18.02.2022 г.

Водещ продажбата: Христиана Дойчева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 034/403118

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Пазарджик

Община: Велинград

Населено място: с.Драгиново

Адрес: Местност "Банки"

Описание: Земеделска земя, представляваща, пасище, мера, площ 4677 кв.м, категория на земята - 7. Същият представлява незастроен имот. Върху имота няма трайни насаждения. Теренът е равнинен със строителни граници, граничещ с асфалтов път. Местоположението на имота спрямо строителните граници на населеното място до 1 км. Върху имота има наложени възбрани! Забележка: Местоположението посочено на картата е ориентировъчно!

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: мера, пасище, ливада

Квадратура: 4677 кв.м.