Номер на съобщение: С210016-111-0003990

Дата на съобщение: 24.11.2021 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Част от поземлен имот, ведно с едноетажна жилищна сграда, с. Найден Герово, обл. Пловдив

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 99400 лв.

Начална дата за огледи: 09.12.2021 г.

Крайна дата за огледи: 15.12.2021 г.

Часове за огледи: от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 21.12.2021 11:30 ч.

Депозит: 19880 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ПЛОВДИВ
  • IBAN на получателя: BG24 IORT 7375 3360 0000 01
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С210016-111-0003990 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 15.12.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 09.12.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 15.12.2021 г.

Водещ продажбата: Стелиана Испирова-Гълъбова

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 032/935143

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Пловдив

Община: Съединение

Населено място: с.Найден Герово

Адрес: с. Найден Герово, общ. Съединение, квартал 27

Описание: Част от Поземлен имот 318, за която част е отреден УПИ ХХI-318, с площ 1590 кв.м., в квартал 27 на с. Найден Герово, община Съединение, ведно с построената в имота едноетажна жилищна сграда със застроена площ 50 кв.м. и всички подобрения в имота (два навеса с оградни стени с площ 58 кв.м. и 48 кв.м.) Забележка: Местоположението посочено на картата е ориентировъчно!