Номер на съобщение: 35/2021/П

Дата на съобщение: 11.10.2021 г.

Номер на група: 87/21-1

Заглавие на група: навигация и тахограф

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 30 лв.

Начална дата за огледи: 18.10.2021 г.

Крайна дата за огледи: 20.10.2021 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 27.10.2021 14:30 ч.

Депозит: 6 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ПЛОВДИВ
  • IBAN на получателя: BG90 IORT 7375 3350 0050 00
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение 35/2021/П Група 87/21-1

Краен срок за внасяне на депозит: 22.10.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 18.10.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 22.10.2021 г.

Водещ продажбата: Сийка Сариева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 032/935179; 0882/503 162

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Количество: 2 бр.

Област: Пловдив

Община: Пловдив

Населено място: гр.Пловдив

Адрес: ТД на НАП Пловдив, ул.Скопие №106

Описание: Навигация и тахограф. За повече информация от приложения списък.