Номер на съобщение: 35/2021/П

Дата на съобщение: 11.10.2021 г.

Номер на група: 85/21-1

Заглавие на група: Капак и тръба за казан

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 37 лв.

Начална дата за огледи: 18.10.2021 г.

Крайна дата за огледи: 20.10.2021 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 27.10.2021 14:30 ч.

Депозит: 7.4 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ПЛОВДИВ
  • IBAN на получателя: BG90 IORT 7375 3350 0050 00
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение 35/2021/П Група 85/21-1

Краен срок за внасяне на депозит: 22.10.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 18.10.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 22.10.2021 г.

Водещ продажбата: Сийка Сариева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 032/935179; 0882/503 162

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Машини и съоръжения

Количество: 1 бр.

Област: Хасково

Община: Ивайловград

Населено място: гр.Ивайловград

Адрес: РУ Ивайловград

Описание: Капак и лула за казан. За повече информация от приложения списък.