Номер на съобщение: С210001-111-0001108

Дата на съобщение: 13.04.2021 г.

Номер на група: 2

Заглавие на група: Товарен автомобил - Ман

Статус: Прекратена

Причина за отлагане/прекратяване на продажба: На основание чл.222а ал.1 от ДОПК

Документ за отлагане/прекратяване на продажба:

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 35000 лв.

Начална дата за огледи: 05.05.2021 г.

Крайна дата за огледи: 13.05.2021 г.

Часове за огледи: 09.00-17.00

Дата и час на провеждане на търга: 19.05.2021 11:00 ч.

Депозит: 7000 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – СОФИЯ
  • IBAN на получателя: BG54 UNCR 9660 3320 2966 13
  • BIC на банката на получателя: UNCR BGSF
  • При банка: УниКредит Булбанк
  • Основание за плащане : Съобщение С210001-111-0001108 Група 2

Краен срок за внасяне на депозит: 13.05.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 05.05.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 13.05.2021 г.

Водещ продажбата: Румен Ценев

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 073/867923 допълнителен тел. за контакт 073/867 928

Е-мейл: [email protected]

Статус: Прекратена

Категория: Превозни средства

Количество: 1

Област: Кюстендил

Община: Дупница

Населено място: гр.Дупница

Адрес: ул.Саморанска № 60 /бивш ДАП/

Описание: Товарен автомобил Ман ,категория N3, рег.№ E6894KX, рама № WMA06XZZ78M526500, двигател D2676LF135152003241, година на производство 2008.

Допълнителна информация

Вид на превозно средство: товарен автомобил, камион

Марка: Man

Мощност: 397

Година на производство: 2008