Номер на съобщение: С210015-111-0001013

Дата на съобщение: 07.04.2021 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Земеделска земя

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 750 лв.

Начална дата за огледи: 19.04.2021 г.

Крайна дата за огледи: 23.04.2021 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 16:00ч.

Дата и час на провеждане на търга: 28.04.2021 11:00 ч.

Депозит: 150 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN на получателя: BG56 IORT 8043 3300 2500 01
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С210015-111-0001013 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 23.04.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 19.04.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 23.04.2021 г.

Водещ продажбата: Диана Димитрова

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 064/898423, 064/898 324

Е-мейл: [email protected]

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Плевен

Община: Долна Митрополия

Населено място: с.Крушовене

Адрес: на адреса по местонахождение

Описание: Земед. земя,ИЗОСТ. ТР. НАСАЖДЕНИЯ,4-та категория, находящи се в мест. "Маразата",с. КРУШОВЕНЕ,общ. Д. МИТРОПОЛИЯ,обл. ПЛЕВЕН с пл. 1327кв.м.

Допълнителна информация

Прикачени документи: