Номер на съобщение: С210003-111-0001028

Дата на съобщение: 07.04.2021 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Земя и сгради в гр. Дългопол

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 170718.75 лв.

Начална дата за огледи: 18.05.2021 г.

Крайна дата за огледи: 21.05.2021 г.

Часове за огледи: от 9.30 ч. до 17.00 ч. - след предварително уточняване по телефона с публичния изпълнител

Дата и час на провеждане на търга: 27.05.2021 11:00 ч.

Депозит: 34143.75 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ВАРНА
  • IBAN на получателя: BG39 IORT 7377 3300 3650 03
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С210003-111-0001028 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 21.05.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 18.05.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 21.05.2021 г.

Водещ продажбата: Росица Горанова

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 052/360814

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Варна

Община: Дългопол

Населено място: гр.Дългопол

Адрес: ул. "Георги Димитров" № 1А

Описание: Дворно място с пространство от 17017 кв.м., съставляващо поземлен имот/парцел/ ІІІ , в кв.100, по плана на града, при граници: улица , поземлен имот/парцел/V, улица, поземлен имот/парцел VІ, поземлен имот /парцел/ ІV , поземлен имот/парцел/ VІІ-1169 /седем, планоснимачен номер хиляда сто шестдесет и девет/ и поземлен имот /парцел/ ІІ-1168/две, планоснимачен номер хиляда сто шестдесет и осем/, заедно с построените в това дворно място портал 1/едно/, със застроена площ от 18 кв.м. ; портал 2/две/, със застроена площ от 22 кв.м.; административна сграда с обща застроена площ от 210 кв.м.; производствен цех 8 /осем/ със застроена площ от 3140 кв.м.; компресорна станция със застроена площ от 105 кв.м.; хале със застроена площ от 1180 кв.м. ; бояджийски, галванично-полимерен цех с обща застроена площ от 470 кв.м.; склад за химикали със застроена площ от 50 кв.м.; метален склад 1 със застроена площ от 150 кв.м.; метален склад 2 със застроена площ от 150 кв.м.; автосервиз и дърводелски цех с обща застроена площ от 90 кв.м. и трафопост със застроена площ от 38 кв.м.

Допълнителна информация