Номер на съобщение: С210019-111-0001029

Дата на съобщение: 07.04.2021 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Поземлен имот в гр. Дулово

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 242940 лв.

Начална дата за огледи: 14.04.2021 г.

Крайна дата за огледи: 22.04.2021 г.

Часове за огледи: от 10.00 ч. до 16.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 28.04.2021 10:30 ч.

Депозит: 48588 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ВАРНА
  • IBAN на получателя: BG39 IORT 7377 3300 3650 03
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С210019-111-0001029 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 22.04.2021 г.

Начална дата за подаване на предложения: 14.04.2021 г.

Краен срок за подаване на предложения: 22.04.2021 г.

Водещ продажбата: Елена Господинова

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 086/815228

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Силистра

Община: Дулово

Населено място: гр.Дулово

Адрес: ул. "Васил Левски" № 19Б

Описание: Поземлен имот, КИД 24030.501.3297, предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, площ 1825 кв.м., находящ се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 19Б, с граници 24030.501.3234; 24030.501.799; 24030.501.3216; 24030.501.1947.

Допълнителна информация