Номер на съобщение: С200024-111-0002318

Дата на съобщение: 05.10.2020 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Самостоятелени обекти в сграда ., гр. Чирпан

Статус: Активна

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 64970.6 лв.

Начална дата за огледи: 26.10.2020 г.

Крайна дата за огледи: 06.11.2020 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 13.11.2020 14:00 ч.

Депозит: 12994.12 лв.

Данни за плащане: Отвори

  • Име на получателя: ТД на НАП – ПЛОВДИВ
  • IBAN на получателя: BG24 IORT 7375 3360 0000 01
  • BIC на банката на получателя: IORT BGSF
  • При банка: Инвестбанк АД
  • Основание за плащане : Съобщение С200024-111-0002318 Група 1

Краен срок за внасяне на депозит: 06.11.2020 г.

Начална дата за подаване на предложения: 26.10.2020 г.

Краен срок за подаване на предложения: 06.11.2020 г.

Водещ продажбата: Дияна Кирева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 042/692345; 0883 299 145

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Стара Загора

Община: Чирпан

Населено място: гр.Чирпан

Адрес: Бул. "Георги Димитров" №22

Описание: Самостоятелен обект в сграда, състоящ се от сутерен, с площ 132 кв.м. и вход към сутерена с площ от 11.78кв.м., находящи се в общинско дворно място, в гр. Чирпан. Самостоятелния обект е изграден в сграда с монолитна конструкция и е с предназначение за стопанска дейност. Сутерена се състои от две нива. На нивото на партера има две тоалетни и малко предверие. Посредством вътрешна бетонова стълба се слиза на по-долно ниво на сутерена. Самия сутерен се състои от две части, които са съединени.