Номер на съобщение: С200022-111-0000650

Дата на съобщение: 28.02.2020 г.

Номер на група: 2

Заглавие на група: Хладилно полуремарке

Статус: Отложена В архив

Причина за отлагане/прекратяване на продажба: На основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24 март 2020 г., считано от 24 март 2020 г., се спират изпълнителните производства по ДОПК. Извършените до спирането действия запазват силата си. В тази връзка, публичните продажби, насрочени за провеждане на или след 24 март 2020 г. се отлагат без да се определя нова дата за провеждането им. След прекратяване на извънредното положение за всяка продажба ще бъде обявено ново съобщение за продажба.

Документ за отлагане/прекратяване на продажба: съобщение с причина за отлагане на продажба .doc

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 3000 лв.

Начална дата за огледи: 25.03.2020 г.

Крайна дата за огледи: 01.04.2020 г.

Часове за огледи: 10.00-17.00-след предварителна уговорка с публичния изпълнител

Дата и час на провеждане на търга: 07.04.2020 14:30 ч.

Депозит: 600 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 01.04.2020 г.

Начална дата за подаване на предложения: 25.03.2020 г.

Краен срок за подаване на предложения: 01.04.2020 г.

Водещ продажбата: Свилен Генчев

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/98595371

Е-мейл: [email protected]

Статус: Отложена В архив

Категория: Превозни средства

Количество: 1

Област: София-Област

Община: Ботевград

Населено място: гр.Ботевград

Адрес: кв. Индустриален -бивш завод Чавдар

Описание: Хладилно двойно температурно полуремарке в добро техническо състояние - модел ШМИТЦ СКО 24 .Товароносимост 24 000кг, брой оси 3.