Номер на съобщение: С200008-111-0000382

Дата на съобщение: 11.02.2020 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Гатер – PRIMULTINI – AG 0822

Статус: Отложена В архив

Причина за отлагане/прекратяване на продажба: На основание § 29, т. 5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр. 28 от 24 март 2020 г., считано от 24 март 2020 г., се спират изпълнителните производства по ДОПК. Извършените до спирането действия запазват силата си. В тази връзка, публичните продажби, насрочени за провеждане на или след 24 март 2020 г. се отлагат без да се определя нова дата за провеждането им. След прекратяване на извънредното положение за всяка продажба ще бъде обявено ново съобщение за продажба.

Документ за отлагане/прекратяване на продажба: съобщение с причина за отлагане на продажба .doc

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 15690 лв.

Начална дата за огледи: 23.03.2020 г.

Крайна дата за огледи: 27.03.2020 г.

Часове за огледи: От 10.00 ч. до 15.00 ч., на адреса на вещта, след предварителна уговорка с публичния изпълнител.

Дата и час на провеждане на търга: 07.04.2020 14:00 ч.

Депозит: 3138 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 27.03.2020 г.

Начална дата за подаване на предложения: 23.03.2020 г.

Краен срок за подаване на предложения: 27.03.2020 г.

Водещ продажбата: Галина Димитрова-Колева

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 058/653516

Е-мейл: [email protected]

Прикачени файлове:

Статус: Отложена В архив

Категория: Машини и съоръжения

Количество: 1

Област: Добрич

Община: Генерал Тошево

Населено място: с.Спасово

Адрес: Стопански двор

Описание: Фабричен № AG 0822, представляващ вертикален лентов трион, в комплект с количка.

Допълнителна информация

Вид на машини и съоръжения: машини за леката промишленост (шевни, печатарски, за производство на лекарства, храни или др.)