Номер на съобщение: С190025-111-0002665

Дата на съобщение: 26.08.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Промишлена сграда в гр. Търговище

Статус: Активна В архив

Тип на продажбата: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 35574 лв.

Начална дата за огледи: 30.09.2019 г.

Крайна дата за огледи: 04.10.2019 г.

Часове за огледи: от 10.00 ч. до 17.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 09.10.2019 15:00 ч.

Депозит: 7114.8 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 04.10.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 30.09.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 04.10.2019 г.

Водещ продажбата: Петър Петров

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 0601/690340, 0601/690220, 0601/690440

Е-мейл: [email protected]

Статус: Активна В архив

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1 бр.

Област: Търговище

Община: Търговище

Населено място: гр.Търговище

Адрес: ул. „Трайко Китанчев“ 14 /срещу кв. Малчо Малчев/

Описание: Недвижим имот с кадастрален идентификатор 73626.504.679.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, одобрени със заповед РД-18-18/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, предназначение ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с площ 80 кв. м., състояща се от 1 стая.