Номер на съобщение: С190024-111-0002628

Дата на съобщение: 21.08.2019 г.

Номер на група: 2

Заглавие на група: Апарати – дефектоскопи

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 19980 лв.

Начална дата за огледи: 17.09.2019 г.

Крайна дата за огледи: 25.09.2019 г.

Часове за огледи: от 10,00 ч. до 16,00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 02.10.2019 11:30 ч.

Депозит: 3996 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 25.09.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 17.09.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 25.09.2019 г.

Водещ продажбата: Екатерина Вълчанова

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 042/692638;042/692161

Е-мейл: e.valchanova@ro24.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Враца

Община: Козлодуй

Населено място: гр.Козлодуй

Адрес: АЕЦ "Козлудуй"

Описание: Гама дефектоскоп "Гаммарид 192/120" /инв. № 504/. Дата на въвеждане в експлоатация - 30.06.2005 г. Уредът е предназначен за радиографичен контрол на метали и заваръчни съединения.Лесно преносим е за работа по обектите, във видимо добро техническо състояние за работа с пълно натоварване.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Враца

Община: Козлодуй

Населено място: гр.Козлодуй

Адрес: АЕЦ "Козлудуй"

Описание: Портативен ренгенов дефектоскоп "Eresco MF 42" /инв. № 507/. Дата на въвеждане в експлоатация - 30.06.2005 г. Производител "Rich.Seifert" - Германия. Команден пулт ф. № 00 0319- 02.Генераторен блок тип "MIR 200 E" ф. № 51 -3869. Уредът е предназначен за контрол и наблюдение в индустрията при тежки условия. Видимо добро техническо състояние.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи