Номер на съобщение: С190024-111-0002628

Дата на съобщение: 21.08.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Движими вещи - функционални генератори, мазутно стопанство

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 953 лв.

Начална дата за огледи: 17.09.2019 г.

Крайна дата за огледи: 25.09.2019 г.

Часове за огледи: от 10,00 ч. до 16,00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 02.10.2019 11:30 ч.

Депозит: 190.6 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 25.09.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 17.09.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 25.09.2019 г.

Водещ продажбата: Екатерина Вълчанова

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 042/692638;042/692161

Е-мейл: e.valchanova@ro24.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Стара Загора

Община: Гълъбово

Населено място: гр.Гълъбово

Адрес: Ж.К. "Извън града"

Описание: Генератор функционален /инв. № 464/, не е в експлоатационно състояние, разкомплектован е.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Хасково

Община: Димитровград

Населено място: гр.Димитровград

Адрес: Склад на "Неохим" АД

Описание: Мазутно стопанство с две помпи /инв. № 365/, мазутното стопанство се намира в гр. Димитровград, ново, неизползвано,с неизвестни технически параметри, съхранява се на открито.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Област: Хасково

Община: Димитровград

Населено място: гр.Димитровград

Адрес: Склад на "Неохим" АД

Описание: Генераторът /инв.№ 361/ се намира в гр. Димитровград, нов, неизползван, неизвестни технически параметри, съхранява се на открито.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи