Номер на съобщение: С190022-111-0001373

Дата на съобщение: 13.05.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Земеделска земя

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 5000 лв.

Начална дата за огледи: 21.05.2019 г.

Крайна дата за огледи: 29.05.2019 г.

Часове за огледи: 09.00-17.30

Дата и час на провеждане на търга: 03.06.2019 11:30 ч.

Депозит: 1000 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 29.05.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 21.05.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 29.05.2019 г.

Водещ продажбата: Даниела Владимирова-Ставрева

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/98595362

Е-мейл: d.vladimirova-stavreva@ro22.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Русе

Община: Две могили

Населено място: с.Широково

Адрес: с. Широково

Описание: Земеделска земя с площ 13199 кв.м., находяща се в землището на село Широково, местност "Голямата копка", с начин на трайно ползване: пасище, мера.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: земеделска земя