Номер на съобщение: С190005-111-0001103

Дата на съобщение: 12.04.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Нови циментови колове

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 16975 лв.

Начална дата за огледи: 08.05.2019 г.

Крайна дата за огледи: 14.05.2019 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 17.05.2019 11:00 ч.

Депозит: 3395 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 14.05.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 08.05.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 14.05.2019 г.

Водещ продажбата: Игнат Пенов

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 094/690489; 094/690474

Е-мейл: i.penov@ro05.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Други движими вещи

Количество: 4850 броя

Област: Пловдив

Община: Съединение

Населено място: с.Найден Герово

Адрес: срещу входа на стопанския двор

Описание: Циментови колове неупотребявани с размери 10/10/230.

Допълнителна информация

Вид на други движими вещи: други движими вещи