Номер на съобщение: 17/2019/П

Дата на съобщение: 12.03.2019 г.

Номер на група: 16/19-1

Заглавие на група: Самостоятелен обект в сграда с предназначение - интернет зала с кафене

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 62000 лв.

Начална дата за огледи: 18.03.2019 г.

Крайна дата за огледи: 20.03.2019 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 16:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 29.03.2019 11:00 ч.

Депозит: 12400 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 21.03.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 18.03.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 22.03.2019 г.

Водещ продажбата: Сийка Сариева

ТД на НАП: ПЛОВДИВ

Телефон: 032/935179, 0882 503 162

Е-мейл: s.sarieva@ro16.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Пловдив

Община: Пловдив

Населено място: гр.Пловдив

Адрес: ул. Иван Рилски 37

Описание: Самостоятелен обект в сграда с предназначение - интернет зала с кафене. Обектът е разположен на 2 етажа приземен и първи, с обща площ от 90.25 кв.м. За повече информация от приложения списък. ЗАБЕЛЕЖКА: ВЪРХУ КОНФИСКУВАНИЯ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.506.140.1.18 ИМА ВПИСАВА ВЪЗБРАНА И УЧРЕДЕНА ДОГОВОРНА ИПОТЕКА. Учредената договорната ипотека върху имота е относително недействителна спрямо държавата, поради вписана възбрана за обезпечаване на бъдещ иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: заведение, ресторант