Номер на съобщение: С190001-111-0000625

Дата на съобщение: 01.03.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Производствена сграда

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 332000 лв.

Начална дата за огледи: 18.03.2019 г.

Крайна дата за огледи: 22.03.2019 г.

Часове за огледи: 10.00-15.00

Дата и час на провеждане на търга: 28.03.2019 11:00 ч.

Депозит: 66400 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 22.03.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 18.03.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 22.03.2019 г.

Водещ продажбата: Емилия Димитрова

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 073/867943, тел. за контакт 0888/619829

Е-мейл: e.dimitrova@ro01.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Благоевград

Община: Благоевград

Населено място: гр.Благоевград

Адрес: ул. Александър Стамболийски № 77, промишлена зона

Описание: Производствена /промишлена/ сграда, представляваща лаборатория за типови изпитания, с площ 1106 кв. м съгласно скица, а съгласно документ за собственост 1080 кв.м, едноетажна сглобаема стоманобетонова конструкция, с частично второ ниво, с административен адрес гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград, Промишлена зона, ул. "Ал. Стамболийски" № 77.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: фабрика, производствено помещение или цех