Номер на съобщение: С190002-111-0000675

Дата на съобщение: 06.03.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Идеални части от поземлен имот

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 498010.39 лв.

Начална дата за огледи: 25.03.2019 г.

Крайна дата за огледи: 29.03.2019 г.

Часове за огледи: 09.30-14.00

Дата и час на провеждане на търга: 10.04.2019 10:00 ч.

Депозит: 99602.08 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 05.04.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 01.04.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 05.04.2019 г.

Водещ продажбата: Снежана Георгиева

ТД на НАП: БУРГАС

Телефон: 056/878113;0883/202959

Е-мейл: s.georgieva@ro02.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Бургас

Община: Поморие

Населено място: с.Лъка

Адрес: с.Лъка,общ.Поморие

Описание: 41500/47949 кв.м.идеални части от поземлен имот с идентификатор 44425.12.1. Трайно предназначение на територията: нарушена Начин на трайно ползване:за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот