Недвижими имоти

Заглавие

Урегулиран поземлен имот ведно с прилежащата сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бургас

Продажба

с тайно наддаване

Цена

202431.75

Срокове

Предложение: 22.02.2019

Депозит: 22.02.2019

Търг: 27.02.2019

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бургас

Продажба

с тайно наддаване

Цена

9195.55

Срокове

Предложение: 22.02.2019

Депозит: 22.02.2019

Търг: 27.02.2019

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бургас

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2855.51

Срокове

Предложение: 22.02.2019

Депозит: 22.02.2019

Търг: 27.02.2019

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бургас

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20758.08

Срокове

Предложение: 22.02.2019

Депозит: 22.02.2019

Търг: 27.02.2019

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Бургас

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20377.5

Срокове

Предложение: 22.02.2019

Депозит: 22.02.2019

Търг: 27.02.2019