Недвижими имоти

Заглавие

Поземлен имот в с. Арбанаси

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Арбанаси

Продажба

с тайно наддаване

Цена

135651.75 за групата вещи

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 18.09.2019

Заглавие

Поземлен имот в с. Арбанаси

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Арбанаси

Продажба

с тайно наддаване

Цена

135651.75 за групата вещи

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 18.09.2019

Заглавие

Поземлен имот в с. Арбанаси

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Арбанаси

Продажба

с тайно наддаване

Цена

135651.75 за групата вещи

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 18.09.2019

Заглавие

Котелно помещение

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Севлиево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

13855

Срокове

Предложение: 26.08.2019

Депозит: 26.08.2019

Търг: 30.08.2019

Заглавие

Сграда-Гараж

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Севлиево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

7365

Срокове

Предложение: 26.08.2019

Депозит: 26.08.2019

Търг: 30.08.2019

Брой текущи съобщения: 319