Недвижими имоти

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда - магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

64776.68

Срокове

Предложение: 12.07.2019

Депозит: 12.07.2019

Търг: 17.07.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда - магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

65100.53

Срокове

Предложение: 12.07.2019

Депозит: 12.07.2019

Търг: 17.07.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда, площ 343,54 кв.м., гр. Пазарджик

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Пазарджик

Продажба

с тайно наддаване

Цена

101061.3

Срокове

Предложение: 12.07.2019

Депозит: 12.07.2019

Търг: 18.07.2019

Заглавие

Урегулиран поземлен имот, 1400 кв.м., с. Славянин, обл. Ст.Загора

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Славянин

Продажба

с явно наддаване

Цена

2250

Срокове

Депозит: 12.07.2019

Търг: 18.07.2019

Заглавие

Магазин № 1

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

75900

Срокове

Предложение: 12.07.2019

Депозит: 12.07.2019

Търг: 17.07.2019

Брой текущи съобщения: 338