Недвижими имоти

Заглавие

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII, находящ се в землището на гр. Ветово, Област Русе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Ветово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

919.15

Срокове

Предложение: 25.04.2019

Депозит: 25.04.2019

Търг: 07.05.2019

Заглавие

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II, находящ се в землището на гр. Ветово, Област Русе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Ветово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4413.4

Срокове

Предложение: 25.04.2019

Депозит: 25.04.2019

Търг: 07.05.2019

Заглавие

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-1959, находящ се в землището на гр. Ветово, Област Русе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Ветово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5859.85

Срокове

Предложение: 25.04.2019

Депозит: 25.04.2019

Търг: 07.05.2019

Заглавие

Поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Перник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1924130

Срокове

Предложение: 08.04.2019

Депозит: 08.04.2019

Търг: 11.04.2019

Заглавие

Недвижим имот, находящ се в с. Солник, общ. Долни Чифлик

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Солник

Продажба

с тайно наддаване

Цена

189450

Срокове

Предложение: 15.04.2019

Депозит: 15.04.2019

Търг: 18.04.2019

Брой текущи съобщения: 292