Недвижими имоти

Заглавие

Магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

237750

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

264

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

490.5

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Ниви

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

211

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Нива

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Баба Тонка

Продажба

с тайно наддаване

Цена

323

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019