Недвижими имоти

Заглавие

Ателие, застроена площ 47,92 кв.м., гр. Стара Загора

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Стара Загора

Продажба

с тайно наддаване

Цена

35250

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Поземлен имот, с площ 40 057 кв.м., гр. Сопот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Сопот

Продажба

с тайно наддаване

Цена

106500

Срокове

Предложение: 13.09.2019

Депозит: 13.09.2019

Търг: 25.09.2019

Заглавие

Апартамент

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

19950

Срокове

Предложение: 27.09.2019

Депозит: 27.09.2019

Търг: 03.10.2019

Заглавие

Недвижим имот ведно с дворно място

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Отец Паисиево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

5016

Срокове

Предложение: 30.08.2019

Депозит: 30.08.2019

Търг: 03.09.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда -студио, гр. Хисаря

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Хисаря

Продажба

с тайно наддаване

Цена

59290

Срокове

Предложение: 05.09.2019

Депозит: 05.09.2019

Търг: 12.09.2019

Брой текущи съобщения: 319