Недвижими имоти

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда - камериерна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8162.17

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 20.03.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда - фризьорски салон

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

23929.57

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 20.03.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда - магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

14690.77

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 20.03.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда - фоайе-базар

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банско

Продажба

с тайно наддаване

Цена

30903.67

Срокове

Предложение: 15.03.2019

Депозит: 15.03.2019

Търг: 20.03.2019

Заглавие

Поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

104400

Срокове

Предложение: 26.03.2019

Депозит: 26.03.2019

Търг: 29.03.2019

Брой текущи съобщения: 292