Недвижими имоти

Заглавие

1/12 ид.ч.от НИВА - 10.502 дка в с.Плоски, общ.Сандански

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Плоски

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1366.5

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

1/2 ид.ч. от масивна жил. сграда-160 кв.м.РЗП в с.Беласица, общ.Петрич

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Беласица

Продажба

с тайно наддаване

Цена

7773.75

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

1/2 ид.ч. от УПИ-555 кв.м. в с.Беласица, общ.Петрич

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Беласица

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1116.75

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

1/2 ид.ч. от УПИ-320 кв.м. в с.Беласица, общ.Петрич

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Беласица

Продажба

с тайно наддаване

Цена

690

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

Промишлена сграда на два етажа

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Свищов

Продажба

с тайно наддаване

Цена

112540

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 05.12.2018