Недвижими имоти

Заглавие

НАП - Офис Плевен продава Мезонет

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Плевен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

66000

Срокове

Предложение: 19.04.2019

Депозит: 19.04.2019

Търг: 23.04.2019

Заглавие

Земя и сгради

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Гръблевци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

32655

Срокове

Предложение: 05.04.2019

Депозит: 05.04.2019

Търг: 09.04.2019

Заглавие

1/2 ид.ч. от поземлен имот ведно с 1/2 ид.ч. от триетажна къща, гр. Златоград

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Златоград

Продажба

с явно наддаване

Цена

36500

Срокове

Депозит: 05.04.2019

Търг: 11.04.2019

Заглавие

Търговски обект - магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Люлин

Продажба

с тайно наддаване

Цена

175000

Срокове

Предложение: 27.03.2019

Депозит: 27.03.2019

Търг: 02.04.2019

Заглавие

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I, находящ се в землището на гр. Ветово, Област Русе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Ветово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

9997.5

Срокове

Предложение: 25.04.2019

Депозит: 25.04.2019

Търг: 07.05.2019

Брой текущи съобщения: 292