Недвижими имоти

Заглавие

Недвижим имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

31284

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Недвижим имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

31284

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Поземлен имот ведно със сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Поморие

Продажба

с тайно наддаване

Цена

77738

Срокове

Предложение: 05.02.2019

Депозит: 05.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Поземлен имот ведно със сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Поморие

Продажба

с тайно наддаване

Цена

163812

Срокове

Предложение: 05.02.2019

Депозит: 05.02.2019

Търг: 11.02.2019

Заглавие

Поземлен имот ведно със сграда

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Поморие

Продажба

с тайно наддаване

Цена

123527

Срокове

Предложение: 05.02.2019

Депозит: 05.02.2019

Търг: 11.02.2019