Недвижими имоти

Заглавие

Обект с предназначение - интернет зала с кафе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Пловдив

Продажба

с тайно наддаване

Цена

80464.65

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 22.11.2018

Търг: 27.11.2018

Заглавие

Дворно място и сгради в гр. Смядово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Смядово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

41850

Срокове

Предложение: 07.12.2018

Депозит: 07.12.2018

Търг: 12.12.2018

Заглавие

Търговски обект /магазин/ в с. Преселенци

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Преселенци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

23040

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 05.12.2018

Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Павликени

Продажба

с тайно наддаване

Цена

71250

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 04.12.2018

Заглавие

Офис в гр. Варна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Варна

Продажба

с тайно наддаване

Цена

63750

Срокове

Предложение: 07.12.2018

Депозит: 07.12.2018

Търг: 12.12.2018