Недвижими имоти

Заглавие

Самостоятелен обект-гараж в административна сграда, к.к. Пампорово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Чепеларе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

7500

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Самостоятелен обект-гараж в административна сграда, к.к. Пампорово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Чепеларе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8000

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Самостоятелен обект-гараж в административна сграда, к.к. Пампорово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Чепеларе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8000

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Самостоятелен обект-гараж в административна сграда, к.к. Пампорово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Чепеларе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8000

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 17.09.2019

Заглавие

Самостоятелен обект-гараж в административна сграда, к.к. Пампорово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Чепеларе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

9000

Срокове

Предложение: 10.09.2019

Депозит: 10.09.2019

Търг: 17.09.2019

Брой текущи съобщения: 319