Недвижими имоти

Заглавие

1/2 идеална част от недвижим имот земя и сграда в с. Лозево

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Лозево

Продажба

с явно наддаване

Цена

3600

Срокове

Депозит: 15.02.2019

Търг: 21.02.2019

Заглавие

Магазин

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

17315

Срокове

Предложение: 04.02.2019

Депозит: 04.02.2019

Търг: 08.02.2019

Заглавие

Земя с града гр. Русе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Русе

Продажба

с тайно наддаване

Цена

130000

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 06.02.2019

Заглавие

Самостоятелен обект в сграда гр. Благоевград

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Благоевград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

76500

Срокове

Предложение: 01.02.2019

Депозит: 01.02.2019

Търг: 07.02.2019

Заглавие

Недвижим имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.София

Продажба

с тайно наддаване

Цена

31284

Срокове

Предложение: 06.02.2019

Депозит: 06.02.2019

Търг: 11.02.2019