Недвижими имоти

Заглавие

Урегулиран поземлен имот, ведно с построена двуетажна сграда, гр. Любимец, обл. Хасково

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Любимец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

45000

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 06.12.2018

Заглавие

1/4 идеална част от недвижим имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Свиленград

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1296

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 22.11.2018

Търг: 27.11.2018

Заглавие

Обект с предназначение - интернет зала с кафе

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Пловдив

Продажба

с тайно наддаване

Цена

80464.65

Срокове

Предложение: 23.11.2018

Депозит: 22.11.2018

Търг: 27.11.2018

Заглавие

Дворно място и сгради в гр. Смядово

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Смядово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

41850

Срокове

Предложение: 07.12.2018

Депозит: 07.12.2018

Търг: 12.12.2018

Заглавие

Търговски обект /магазин/ в с. Преселенци

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Преселенци

Продажба

с тайно наддаване

Цена

23040

Срокове

Предложение: 30.11.2018

Депозит: 30.11.2018

Търг: 05.12.2018