Недвижими имоти

Заглавие

Обект за обществено хранене, включващо – ресторант, сладкарница и кухня в гр. Банкя

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Банкя

Продажба

с тайно наддаване

Цена

279650

Срокове

Предложение: 07.12.2018

Депозит: 07.12.2018

Търг: 12.12.2018

Заглавие

Поземлен имот с трайни лозови насъждения, с площ 21,320 дка., гр.Любимец, обл.Хасково,местност "Чанлъка"

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Любимец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

30000

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 06.12.2018

Заглавие

Поземлен имот с трайни лозови насъждения, с площ 13,748 дка., гр.Любимец, обл.Хасково,местност "Чанлъка"

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Любимец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

20000

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 06.12.2018

Заглавие

Поземлен имот с трайни лозови насъждения, с площ 27,934 дка., гр.Любимец, обл.Хасково,местност "Чанлъка"

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Любимец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

40000

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 06.12.2018

Заглавие

Урегулиран поземлен имот, ведно с построена двуетажна сграда, гр. Любимец, обл. Хасково

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Любимец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

45000

Срокове

Предложение: 29.11.2018

Депозит: 29.11.2018

Търг: 06.12.2018