Недвижими имоти

Заглавие

Поземлен имот с идентификатор 14458.64.8 и поземлен имот с идентификатор 14458.33.17 находящи се в землището на с. Ганчовец, общ. Дряново

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Ганчовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

972 за групата вещи

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Заглавие

Поземлен имот с идентификатор 14458.64.8 и поземлен имот с идентификатор 14458.33.17 находящи се в землището на с. Ганчовец, общ. Дряново

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Ганчовец

Продажба

с тайно наддаване

Цена

972 за групата вещи

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Заглавие

1/2 ид. част от урегулиран поземлен имот ведно с построените в него сгради, находящ се в с. Ясен, общ. Плевен

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Ясен

Продажба

с тайно наддаване

Цена

13800

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Заглавие

1/2 идеална част от поземлен имот в горски територии, находящ се в общ. Габрово, м. „Доневото“.

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Габрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

2230

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Заглавие

Урегулиран поземлен имот с простроените в него сгради, находящ се в с. Ножерите, общ. Трявна

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Ножерите

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3735

Срокове

Предложение: 12.04.2019

Депозит: 12.04.2019

Търг: 16.04.2019

Брой текущи съобщения: 292