Недвижими имоти

Заглавие

Поземлен имот в горска територия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Скобелево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1102.5

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Поземлен имот в горска територия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Скобелево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1102.5

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Поземлен имот в горска територия

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Скобелево

Продажба

с тайно наддаване

Цена

1590

Срокове

Предложение: 08.02.2019

Депозит: 08.02.2019

Търг: 12.02.2019

Заглавие

Апартамент в отлично състояние

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Несебър

Продажба

с тайно наддаване

Цена

39900

Срокове

Предложение: 15.02.2019

Депозит: 15.02.2019

Търг: 20.02.2019

Заглавие

1/2 идеална част от гараж № 18 в гр. Шумен

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

гр.Шумен

Продажба

с явно наддаване

Цена

3250

Срокове

Депозит: 15.02.2019

Търг: 21.02.2019