Недвижими имоти

Заглавие

поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Берковски

Продажба

с тайно наддаване

Цена

393

Срокове

Предложение: 30.05.2019

Депозит: 30.05.2019

Търг: 04.06.2019

Заглавие

поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Берковски

Продажба

с тайно наддаване

Цена

411.75

Срокове

Предложение: 30.05.2019

Депозит: 30.05.2019

Търг: 04.06.2019

Заглавие

поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Берковски

Продажба

с тайно наддаване

Цена

393

Срокове

Предложение: 30.05.2019

Депозит: 30.05.2019

Търг: 04.06.2019

Заглавие

поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Берковски

Продажба

с тайно наддаване

Цена

662.25

Срокове

Предложение: 30.05.2019

Депозит: 30.05.2019

Търг: 04.06.2019

Заглавие

поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

Разгледай

Местонахождение

с.Берковски

Продажба

с тайно наддаване

Цена

423

Срокове

Предложение: 30.05.2019

Депозит: 30.05.2019

Търг: 04.06.2019

Брой текущи съобщения: 226