Номер на съобщение: С190003-111-0003624

Дата на съобщение: 08.11.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Паркомясто №4, с площ от 12.50 кв.м. в гр. Варна

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 10950 лв.

Начална дата за огледи: 25.11.2019 г.

Крайна дата за огледи: 29.11.2019 г.

Часове за огледи: от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 05.12.2019 14:00 ч.

Депозит: 2190 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 29.11.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 25.11.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 29.11.2019 г.

Водещ продажбата: Пламена Георгиева

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 052/360823

Е-мейл: p.g.georgieva@ro03.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Варна

Община: Варна

Населено място: гр.Варна

Адрес: ж.к. "Чайка" № 98, етаж -1

Описание: 1/10 идеална част от подземен гараж в сграда, с идентификатор 10135.2562.206.2.17, със застроена площ 277.85 кв.м. при граници по кадастрална схема: съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж-няма; под обекта-няма; над обекта-няма; с право на ползване на следния обект: ПАРКОМЯСТО №4 /четири/, с площ от 12.50 кв.м. при граници: ПМ 3, ПМ5, заедно с 1.7473% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот и 1.7473%, съответстващи на 8.00 кв.м. идеални части от правото на собственост върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с 10135.2562.206.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: паркинг, паркомясто

Квадратура: 12.50 кв.м.

Етаж: -1