Номер на съобщение: С190020-111-0003579

Дата на съобщение: 05.11.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Поземлен имот

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 21000 лв.

Начална дата за огледи: 22.11.2019 г.

Крайна дата за огледи: 27.11.2019 г.

Часове за огледи: 09.00 ч. -16.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 03.12.2019 11:00 ч.

Депозит: 4200 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 27.11.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 22.11.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 27.11.2019 г.

Водещ продажбата: Светла Цонева

ТД на НАП: БУРГАС

Телефон: 044/610197

Е-мейл: s.tsoneva@ro20.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Сливен

Община: Сливен

Населено място: гр.Сливен

Адрес: местност "Пандар бунар"

Описание: Поземлен имот с площ на имота 1212 кв.м., ведно със сграда, със застроена площ 191 кв.м. на един етаж, СТОЛ-КУХНЯ №44 с предназначение – сграда за обществено хранене, конструкция: масивна, с частични стоманобетонни елементи, с адрес – м. Пандар бунар.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Квадратура: 1212