Номер на съобщение: С190004-111-0003207

Дата на съобщение: 10.10.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Терен в Община Бургас

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 61813.39 лв.

Начална дата за огледи: 28.10.2019 г.

Крайна дата за огледи: 01.11.2019 г.

Часове за огледи: от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 06.11.2019 14:00 ч.

Депозит: 12362.68 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 01.11.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 28.10.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 01.11.2019 г.

Водещ продажбата: Диана Миновска

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 062/617212, 062 617 194

Е-мейл: d.minovska@ro04.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Бургас

Община: Бургас

Населено място: с.Твърдица

Адрес: местност "Чекелията"

Описание: 2/5 идеални части от поземлен имот на пътя между с.Твърдица и с.Димчево, общ.Бургас, с обща площ 6 387 кв.м., незастроен.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Квадратура: 6387