Номер на съобщение: С190011-111-0003194

Дата на съобщение: 09.10.2019 г.

Номер на група: 2

Заглавие на група: Поземлен имот

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 15000 лв.

Начална дата за огледи: 21.10.2019 г.

Крайна дата за огледи: 25.10.2019 г.

Часове за огледи: от 9.30 ч. до 17.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 31.10.2019 10:00 ч.

Депозит: 3000 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 25.10.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 21.10.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 25.10.2019 г.

Водещ продажбата: Борислав Тончев

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 068/685178, 068/685 106

Е-мейл: b.tonchev@ro11.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Ловеч

Община: Тетевен

Населено място: гр.Тетевен

Адрес: ул. "Вършец" № 63а

Описание: Поземлен имот, КИД 72343.500.1997, Поземлен имот № 72343.500.1997 с площ по акт за собственост, и по скица ОбА - гр. Тетевен, с презаверка от 25.01.2008 г. от 866 кв.м., като представлява по ПУП на гр. Тетевен за промишлена зона от 1978 г. и при попълнен кадастър от 2004 г. имот с пл. номер 1997 от кв. 6, част от УПИ I от кв. 6, за ППО, площ 866кв.м, находящ се в гр.ТЕТЕВЕН, община ТЕТЕВЕН, област ЛОВЕЧ, ул. "Вършец" № 63а

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Квадратура: 866