Номер на съобщение: С190011-111-0003194

Дата на съобщение: 09.10.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Гора

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 2

Първоначална цена: 1500 лв.

Начална дата за огледи: 21.10.2019 г.

Крайна дата за огледи: 25.10.2019 г.

Часове за огледи: от 9.30 ч. до 17.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 31.10.2019 10:00 ч.

Депозит: 300 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 25.10.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 21.10.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 25.10.2019 г.

Водещ продажбата: Борислав Тончев

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 068/685178, 068/685 106

Е-мейл: b.tonchev@ro11.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Ловеч

Община: Тетевен

Населено място: гр.Тетевен

Адрес: местността "Шевря"

Описание: Гора, КИД 72343.63.164, Неурегулиран поземлен имот, с площ по скица на ОбСл "Земеделие и гори" - гр. Тетевен от 3.000 дка, представляващ по картата на землището на гр. Тетевен, и заснет като залесена територия - широколистна гора от 2.756 дка и иглолистна гора от 0.244 дка в местността "Шевря", площ 3000 кв.м, находящ се в гр.ТЕТЕВЕН, община ТЕТЕВЕН, област ЛОВЕЧ

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: гора, горска територия

Квадратура: 3000