Номер на съобщение: С190022-111-0002504

Дата на съобщение: 12.08.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Поземлени имоти

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 71286 лв.

Начална дата за огледи: 17.09.2019 г.

Крайна дата за огледи: 24.09.2019 г.

Часове за огледи: 10.00-16.00

Дата и час на провеждане на търга: 30.09.2019 11:30 ч.

Депозит: 14257.2 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 24.09.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 17.09.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 24.09.2019 г.

Водещ продажбата: Севдана Ангелова

ТД на НАП: СОФИЯ

Телефон: 02/98595461

Е-мейл: s.a.angelova@ro22.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Бургас

Община: Малко Търново

Населено място: гр.Малко Търново

Адрес: гр. Малко Търново местност Добържана

Описание: Поземлен имот находящ се непосредствено до входа на гр. Малко Търново в промишлената зона. Начин на трайно ползване : за електроенергийно производство, площ 1314.00 кв.м. В имота няма изградена инженерна инфраструктура, ВиК и ел. захранване.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Бургас

Община: Малко Търново

Населено място: гр.Малко Търново

Адрес: гр. Малко Търново местност Добържана

Описание: Поземлен имот находящ се непосредствено до входа на гр. Малко Търново в промишлената зона. Начин на трайно ползване: за второстепенна улица, площ 13786.00 кв.м. В имота няма изградена инженерна инфраструктура, ВиК и ел. захранване

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Бургас

Община: Малко Търново

Населено място: гр.Малко Търново

Адрес: гр. Малко Търново местност Добържана

Описание: Поземлен имот находящ се непосредствено до входа на гр. Малко Търново в промишлената зона. Начин на трайно ползване: за електроенергийно производство, площ 14 284.00 кв.м. В имота няма изградена инженерна инфраструктура, ВиК и ел. захранване.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот