Номер на съобщение: 190002-111-0002061

Дата на съобщение: 04.07.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: Поземлен имот ведно със сграда Мелница

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 3

Първоначална цена: 77484 лв.

Начална дата за огледи: 29.07.2019 г.

Крайна дата за огледи: 02.08.2019 г.

Часове за огледи: 09.00-17.30

Дата и час на провеждане на търга: 08.08.2019 11:00 ч.

Депозит: 15496.8 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 02.08.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 29.07.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 02.08.2019 г.

Водещ продажбата: Таня Стоянова

ТД на НАП: БУРГАС

Телефон: 056/878381; 0883202952

Е-мейл: tg.stoyanova@ro02.nra.bg

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1

Област: Ямбол

Община: Болярово

Населено място: с.Стефан Караджово

Адрес: с. Стефан Караджово

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за стопански двор, ведно със СГРАДА – МЕЛНИЦА, с предназначение - Селскостопанска сграда, със застроена площ 227 кв.м., на два етажа, ведно с МЕЛНИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ - машини, съоръжения и оборудване, представляващо технологично оборудване на мелнична линия, изградена в сграда.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Квадратура: 2351