Номер на съобщение: С190004-111-0001769

Дата на съобщение: 11.06.2019 г.

Номер на група: 1

Заглавие на група: УПИ в гр. Павликени

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 176195 лв.

Начална дата за огледи: 08.07.2019 г.

Крайна дата за огледи: 12.07.2019 г.

Часове за огледи: от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 18.07.2019 13:00 ч.

Депозит: 35239 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 12.07.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 08.07.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 12.07.2019 г.

Водещ продажбата: Миглена Денчева

ТД на НАП: ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Телефон: 062/617134, 062/617 156

Е-мейл: mig.dencheva@ro04.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Област: Велико Търново

Община: Павликени

Населено място: гр.Павликени

Адрес: ул. «Тошо Кътев» № 15 и стопански двор на СП "БКС"

Описание: УПИ II – за ОСО „Стройрайон“, находящ се в гр. Павликени, кв. 153, парцел II по регулационния план на града.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: УПИ с право на строеж

Квадратура: 8192

Прикачени документи: