Номер на съобщение: 11/2019/Вн

Дата на съобщение: 11.04.2019 г.

Номер на група: 5/19-1

Заглавие на група: Пасище, мера

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 1500 лв.

Начална дата за огледи: 19.04.2019 г.

Крайна дата за огледи: 30.04.2019 г.

Часове за огледи: от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 07.05.2019 11:00 ч.

Депозит: 300 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 30.04.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 19.04.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 30.04.2019 г.

Водещ продажбата: Милен Вълчев

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 082/808276

Е-мейл: m.valchev@ro18.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1 бр.

Област: Търговище

Община: Попово

Населено място: с.Иванча

Адрес: землище

Описание: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 015002, представляващ ПАСИЩЕ, МЕРА, с площ 15.000 дка, от които 12.900 дка шеста категория и 2.100 дка пета категория, находящ се в землището на с. Иванча, ЕКАТТЕ 32189, общ. Попово, обл. Търговище, местността „ЛОЗЯТА", при граници: имоти № 000054 – дере на Община Попово, № 015001 – пасище, мера на ДПФ, № 000055 – полски път на Община Попово, № 015009 – пасище, мера на Валентина Христова Иванова, съгласно скица № К00585/08.12.2016 г., издадена от ОСЗ - Попово.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: поземлен имот

Квадратура: 15 дка