Номер на съобщение: 11/2019/Вн

Дата на съобщение: 11.04.2019 г.

Номер на група: 4/19-1

Заглавие на група: Дворно място

Статус: Активна

Тип на търга: с тайно наддаване

Брой провеждания: 1

Първоначална цена: 555 лв.

Начална дата за огледи: 19.04.2019 г.

Крайна дата за огледи: 30.04.2019 г.

Часове за огледи: от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.

Дата и час на провеждане на търга: 07.05.2019 11:00 ч.

Депозит: 111 лв.

Данни за плащане: Отвори

Краен срок за внасяне на депозит: 30.04.2019 г.

Начална дата за подаване на предложения: 19.04.2019 г.

Краен срок за подаване на предложения: 30.04.2019 г.

Водещ продажбата: Милен Вълчев

ТД на НАП: ВАРНА

Телефон: 082/808276

Е-мейл: m.valchev@ro18.nra.bg

Прикачени файлове:

Статус: Активна

Категория: Недвижими имоти

Количество: 1 бр.

Област: Търговище

Община: Попово

Населено място: с.Славяново

Адрес: урбанизирана територия

Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XII, с кад. № 417 с площ от 760 кв.м., НЕЗАСТРОЕН, в квартал 43 по плана на с. Славяново, обл. Търговище, общ. Попово, при граници и съседи: улица, УПИ ХIII-416, УПИ II-424 и УПИ ХI-418, съгласно скица № 802/ 15.11.2016 г., издадена от Община – Попово.

Допълнителна информация

Вид недвижим имот: парцел (УПИ)

Квадратура: 760 кв.м.